Alustar AS
Juridisk navn:  Alustar AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51719430
Postboks 95 Joav Fax: 51719431
4097 Sola 4097 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 970968997
Aksjekapital: 2.240.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 5/5/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Økonomitjenester A I Høyland
Utvikling:
Omsetning  
  
19.73%
Resultat  
  
-16.63%
Egenkapital  
  
-14.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 31.092.000 25.968.000 21.086.000 43.361.000 40.036.000
Resultat: -4.700.000 -4.030.000 -6.654.000 1.157.000 1.666.000
Egenkapital: 27.772.000 32.472.000 36.502.000 42.413.000 37.845.000
Regnskap for  Alustar AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 31.092.000 25.968.000 21.086.000 43.361.000 40.036.000
Driftskostnader -35.757.000 -29.961.000 -27.836.000 -41.538.000 -37.669.000
Driftsresultat -4.666.000 -3.994.000 -6.750.000 1.822.000 2.366.000
Finansinntekter 302.000 265.000 486.000 207.000 330.000
Finanskostnader -338.000 -302.000 -390.000 -872.000 -1.031.000
Finans -36.000 -37.000 96.000 -665.000 -701.000
Resultat før skatt -4.700.000 -4.030.000 -6.654.000 1.157.000 1.666.000
Skattekostnad 0 0 37.000 -37.000 0
Årsresultat -4.700.000 -4.030.000 -6.617.000 1.120.000 1.666.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.969.000 21.457.000 25.618.000 30.437.000 36.600.000
Sum omløpsmidler 18.394.000 17.364.000 17.773.000 21.984.000 23.833.000
Sum eiendeler 43.363.000 38.821.000 43.391.000 52.421.000 60.433.000
Sum opptjent egenkapital 1.492.000 6.192.000 10.222.000 16.649.000 14.598.000
Sum egenkapital 27.772.000 32.472.000 36.502.000 42.413.000 37.845.000
Sum langsiktig gjeld 7.085.000 2.572.000 2.990.000 4.487.000 17.206.000
Sum kortsiktig gjeld 8.506.000 3.778.000 3.899.000 5.520.000 5.383.000
Sum gjeld og egenkapital 43.363.000 38.822.000 43.391.000 52.420.000 60.434.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.092.000 25.968.000 21.086.000 43.361.000 40.036.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 31.092.000 25.968.000 21.086.000 43.361.000 40.036.000
Varekostnad -7.898.000 -3.761.000 -3.293.000 -12.021.000 -10.950.000
Lønninger -16.396.000 -13.534.000 -11.745.000 -13.970.000 -13.406.000
Avskrivning -5.824.000 -6.833.000 -7.103.000 -7.695.000 -6.663.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.639.000 -5.833.000 -5.695.000 -7.852.000 -6.650.000
Driftskostnader -35.757.000 -29.961.000 -27.836.000 -41.538.000 -37.669.000
Driftsresultat -4.666.000 -3.994.000 -6.750.000 1.822.000 2.366.000
Finansinntekter 302.000 265.000 486.000 207.000 330.000
Finanskostnader -338.000 -302.000 -390.000 -872.000 -1.031.000
Finans -36.000 -37.000 96.000 -665.000 -701.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.700.000 -4.030.000 -6.617.000 1.120.000 1.666.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 24.000 55.000 275.000 495.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 11.088.000
Driftsløsøre 22.303.000 17.624.000 23.477.000 29.989.000 25.017.000
Sum varige driftsmidler 22.303.000 17.624.000 23.477.000 29.989.000 36.105.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.651.000 3.809.000 2.086.000 172.000 0
Sum anleggsmidler 24.969.000 21.457.000 25.618.000 30.437.000 36.600.000
Varebeholdning 8.097.000 5.278.000 6.151.000 6.882.000 6.064.000
Kundefordringer 3.995.000 4.461.000 4.415.000 3.798.000 5.561.000
Andre fordringer 5.678.000 4.652.000 4.461.000 6.884.000 8.631.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 625.000 2.974.000 2.745.000 4.420.000 3.576.000
Sum omløpsmidler 18.394.000 17.364.000 17.773.000 21.984.000 23.833.000
Sum eiendeler 43.363.000 38.821.000 43.391.000 52.421.000 60.433.000
Sum opptjent egenkapital 1.492.000 6.192.000 10.222.000 16.649.000 14.598.000
Sum egenkapital 27.772.000 32.472.000 36.502.000 42.413.000 37.845.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 37.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.345.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.085.000 2.572.000 2.990.000 4.487.000 17.206.000
Leverandørgjeld 4.545.000 1.339.000 705.000 2.759.000 2.017.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 883.000 997.000 1.021.000 657.000 725.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.734.000 1.441.000 2.172.000 2.104.000 2.641.000
Sum kortsiktig gjeld 8.506.000 3.778.000 3.899.000 5.520.000 5.383.000
Sum gjeld og egenkapital 43.363.000 38.822.000 43.391.000 52.420.000 60.434.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.888.000 13.586.000 13.874.000 16.464.000 18.450.000
Likviditetsgrad 1 2.2 4.6 4.6 4.0 4.4
Likviditetsgrad 2 1.2 3.2 3.0 2.8 3.4
Soliditet 6 83.6 84.1 80.9 62.6
Resultatgrad -15.4 -32.0 4.2 5.9
Rentedekningsgrad -13.8 -13.2 -16.1 2.3 2.6
Gjeldsgrad 0.6 0.2 0.2 0.2 0.6
Total kapitalrentabilitet -10.1 -9.6 -14.4 3.9 4.5
Signatur
30.12.2010
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex