Alversund Maskinstasjon AS
Juridisk navn:  Alversund Maskinstasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56350180
Buhaugen 6 Buhaugen 6 Fax: 56353610
5911 Alversund 5911 Alversund
Fylke: Kommune:
Hordaland Lindås
Org.nr: 937664044
Aksjekapital: 180.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 12/13/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.51%
Resultat  
  
-26.56%
Egenkapital  
  
7.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 21.847.000 23.368.000 16.067.000 17.517.000 22.493.000
Resultat: 3.351.000 4.563.000 1.028.000 3.699.000 8.339.000
Egenkapital: 22.533.000 20.910.000 17.832.000 17.574.000 15.249.000
Regnskap for  Alversund Maskinstasjon AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 21.847.000 23.368.000 16.067.000 17.517.000 22.493.000
Driftskostnader -18.985.000 -19.297.000 -15.060.000 -14.279.000 -14.450.000
Driftsresultat 2.862.000 4.071.000 1.008.000 3.238.000 8.042.000
Finansinntekter 494.000 507.000 23.000 477.000 297.000
Finanskostnader -5.000 -14.000 -3.000 -17.000 0
Finans 489.000 493.000 20.000 460.000 297.000
Resultat før skatt 3.351.000 4.563.000 1.028.000 3.699.000 8.339.000
Skattekostnad -728.000 -1.165.000 -270.000 -933.000 -2.340.000
Årsresultat 2.623.000 3.398.000 758.000 2.765.000 5.999.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.529.000 8.765.000 7.147.000 8.668.000 6.337.000
Sum omløpsmidler 19.297.000 17.576.000 14.424.000 12.642.000 16.512.000
Sum eiendeler 26.826.000 26.341.000 21.571.000 21.310.000 22.849.000
Sum opptjent egenkapital 22.353.000 20.730.000 17.652.000 17.394.000 15.069.000
Sum egenkapital 22.533.000 20.910.000 17.832.000 17.574.000 15.249.000
Sum langsiktig gjeld 121.000 272.000 214.000 453.000 254.000
Sum kortsiktig gjeld 4.173.000 5.159.000 3.525.000 3.282.000 7.346.000
Sum gjeld og egenkapital 26.827.000 26.341.000 21.571.000 21.309.000 22.849.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.683.000 22.888.000 16.067.000 16.678.000 22.383.000
Andre inntekter 164.000 480.000 0 839.000 110.000
Driftsinntekter 21.847.000 23.368.000 16.067.000 17.517.000 22.493.000
Varekostnad -5.531.000 -5.258.000 -4.645.000 -4.907.000 -3.495.000
Lønninger -6.999.000 -7.803.000 -5.517.000 -5.011.000 -4.948.000
Avskrivning -2.742.000 -2.418.000 -2.521.000 -1.848.000 -1.899.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.713.000 -3.818.000 -2.377.000 -2.513.000 -2.388.000
Driftskostnader -18.985.000 -19.297.000 -15.060.000 -14.279.000 -14.450.000
Driftsresultat 2.862.000 4.071.000 1.008.000 3.238.000 8.042.000
Finansinntekter 494.000 507.000 23.000 477.000 297.000
Finanskostnader -5.000 -14.000 -3.000 -17.000 0
Finans 489.000 493.000 20.000 460.000 297.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -440.000 -2.600.000
Årsresultat 2.623.000 3.398.000 758.000 2.765.000 5.999.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 6.549.000 7.815.000 6.698.000 7.978.000 5.244.000
Driftsløsøre 963.000 933.000 447.000 688.000 1.091.000
Sum varige driftsmidler 7.513.000 8.748.000 7.145.000 8.666.000 6.335.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 17.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 7.529.000 8.765.000 7.147.000 8.668.000 6.337.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.078.000 5.433.000 2.642.000 3.588.000 1.555.000
Andre fordringer 524.000 571.000 854.000 316.000 518.000
Sum investeringer 7.210.000 6.731.000 6.173.000 6.200.000 6.486.000
Kasse, bank 6.486.000 4.841.000 4.754.000 2.538.000 7.953.000
Sum omløpsmidler 19.297.000 17.576.000 14.424.000 12.642.000 16.512.000
Sum eiendeler 26.826.000 26.341.000 21.571.000 21.310.000 22.849.000
Sum opptjent egenkapital 22.353.000 20.730.000 17.652.000 17.394.000 15.069.000
Sum egenkapital 22.533.000 20.910.000 17.832.000 17.574.000 15.249.000
Sum avsetninger til forpliktelser 114.000 265.000 214.000 453.000 254.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 121.000 272.000 214.000 453.000 254.000
Leverandørgjeld 1.149.000 1.225.000 1.272.000 830.000 788.000
Betalbar skatt 879.000 1.114.000 510.000 734.000 2.472.000
Skyldig offentlige avgifter 1.353.000 1.977.000 1.077.000 802.000 971.000
Utbytte 0 0 0 -440.000 -2.600.000
Annen kortsiktig gjeld 792.000 843.000 666.000 475.000 515.000
Sum kortsiktig gjeld 4.173.000 5.159.000 3.525.000 3.282.000 7.346.000
Sum gjeld og egenkapital 26.827.000 26.341.000 21.571.000 21.309.000 22.849.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.124.000 12.417.000 10.899.000 9.360.000 9.166.000
Likviditetsgrad 1 4.6 3.4 4.1 3.9 2.2
Likviditetsgrad 2 4.6 3.4 4.1 3.9 2.3
Soliditet 8 79.4 82.7 82.5 66.7
Resultatgrad 13.1 17.4 6.3 18.5 35.8
Rentedekningsgrad 572.4 290.8 343.7 218.5
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.2 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 12.5 17.4 4.8 17.4 36.5
Signatur
31.12.2009
STYRETS LEDER.
Prokurister
31.12.2009
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex