Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Alvestad Handel AS
Juridisk navn:  Alvestad Handel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52748314
Lodavegen 910 Lodavegen 910 Fax: 52748314
5561 Bokn 5561 Bokn
Fylke: Kommune:
Rogaland Bokn
Org.nr: 986214631
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 10/28/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.9%
Resultat  
  
-25.93%
Egenkapital  
  
165.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 103.000 105.000 173.000 104.000 174.000
Resultat: 337.000 455.000 -192.000 175.000 350.000
Egenkapital: 539.000 203.000 -252.000 -60.000 -235.000
Regnskap for  Alvestad Handel AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 103.000 105.000 173.000 104.000 174.000
Driftskostnader -112.000 -107.000 -138.000 -112.000 -166.000
Driftsresultat -9.000 -2.000 35.000 -8.000 8.000
Finansinntekter 365.000 723.000 -228.000 37.000 71.000
Finanskostnader -19.000 -267.000 0 146.000 272.000
Finans 346.000 456.000 -228.000 183.000 343.000
Resultat før skatt 337.000 455.000 -192.000 175.000 350.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 337.000 455.000 -192.000 175.000 350.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 789.000 1.269.000 1.044.000 2.107.000 2.016.000
Sum omløpsmidler 156.000 227.000 415.000 176.000 882.000
Sum eiendeler 945.000 1.496.000 1.459.000 2.283.000 2.898.000
Sum opptjent egenkapital -211.000 -547.000 -1.002.000 -810.000 -985.000
Sum egenkapital 539.000 203.000 -252.000 -60.000 -235.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 405.000 1.293.000 1.711.000 2.343.000 3.134.000
Sum gjeld og egenkapital 944.000 1.496.000 1.459.000 2.283.000 2.899.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 103.000 105.000 173.000 104.000 174.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 103.000 105.000 173.000 104.000 174.000
Varekostnad -77.000 -83.000 -115.000 -86.000 -135.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -24.000 -23.000 -26.000 -31.000
Driftskostnader -112.000 -107.000 -138.000 -112.000 -166.000
Driftsresultat -9.000 -2.000 35.000 -8.000 8.000
Finansinntekter 365.000 723.000 -228.000 37.000 71.000
Finanskostnader -19.000 -267.000 0 146.000 272.000
Finans 346.000 456.000 -228.000 183.000 343.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 337.000 455.000 -192.000 175.000 350.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 789.000 1.269.000 1.044.000 2.107.000 2.016.000
Sum anleggsmidler 789.000 1.269.000 1.044.000 2.107.000 2.016.000
Varebeholdning 43.000 9.000 47.000 17.000 48.000
Kundefordringer 27.000 63.000 27.000 34.000 29.000
Andre fordringer 0 0 3.000 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 86.000 155.000 338.000 125.000 802.000
Sum omløpsmidler 156.000 227.000 415.000 176.000 882.000
Sum eiendeler 945.000 1.496.000 1.459.000 2.283.000 2.898.000
Sum opptjent egenkapital -211.000 -547.000 -1.002.000 -810.000 -985.000
Sum egenkapital 539.000 203.000 -252.000 -60.000 -235.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 13.000 0 8.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 400.000 1.281.000 1.711.000 2.335.000 3.134.000
Sum kortsiktig gjeld 405.000 1.293.000 1.711.000 2.343.000 3.134.000
Sum gjeld og egenkapital 944.000 1.496.000 1.459.000 2.283.000 2.899.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -249.000 -1.066.000 -1.296.000 -2.167.000 -2.252.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2 0.2 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.3 0.1 0.3
Soliditet 57.1 13.6 -17.3 -2.6 -8.1
Resultatgrad -8.7 -1.9 20.2 -7.7 4.6
Rentedekningsgrad -0.5 -0.2 -0.3
Gjeldsgrad 0.8 6.4 -6.8 -39.0 -13.3
Total kapitalrentabilitet 37.7 48.2 -13.2 1.3 2.7
Signatur
16.09.2011
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex