Amala As
Juridisk navn:  Amala As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47480598
Wilh. Wilhelmsens vei 47 Wilh. Wilhelmsens vei 47 Fax: 47480598
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 913721640
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/21/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Revisionsbureauet AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.49%
Resultat  
  
82.42%
Egenkapital  
  
208.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 10.836.000 10.677.000 10.422.000 2.906.000 2.906.000
Resultat: 664.000 364.000 666.000 67.000 67.000
Egenkapital: 747.000 242.000 322.000 86.000 86.000
Regnskap for  Amala As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 10.836.000 10.677.000 10.422.000 2.906.000 2.906.000
Driftskostnader -10.172.000 -10.305.000 -9.739.000 -2.838.000 -2.838.000
Driftsresultat 664.000 371.000 684.000 68.000 68.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -7.000 -18.000 0 0
Finans 0 -7.000 -18.000 0 0
Resultat før skatt 664.000 364.000 666.000 67.000 67.000
Skattekostnad -159.000 -94.000 -180.000 -18.000 -18.000
Årsresultat 505.000 270.000 486.000 49.000 49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.579.000 1.283.000 1.616.000 1.046.000 1.046.000
Sum eiendeler 1.596.000 1.283.000 1.616.000 1.046.000 1.046.000
Sum opptjent egenkapital 710.000 205.000 286.000 49.000 49.000
Sum egenkapital 747.000 242.000 322.000 86.000 86.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 848.000 1.041.000 1.294.000 961.000 961.000
Sum gjeld og egenkapital 1.595.000 1.282.000 1.616.000 1.046.000 1.046.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.700.000 10.542.000 10.284.000 2.876.000 2.876.000
Andre inntekter 136.000 135.000 139.000 30.000 30.000
Driftsinntekter 10.836.000 10.677.000 10.422.000 2.906.000 2.906.000
Varekostnad -7.584.000 -7.546.000 -7.111.000 -2.059.000 -2.059.000
Lønninger -1.199.000 -1.484.000 -1.273.000 -410.000 -410.000
Avskrivning -1.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.388.000 -1.275.000 -1.355.000 -369.000 -369.000
Driftskostnader -10.172.000 -10.305.000 -9.739.000 -2.838.000 -2.838.000
Driftsresultat 664.000 371.000 684.000 68.000 68.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -7.000 -18.000 0 0
Finans 0 -7.000 -18.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -250.000 -250.000 0 0
Årsresultat 505.000 270.000 486.000 49.000 49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 17.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.000 0 0 0 0
Varebeholdning 677.000 790.000 746.000 550.000 550.000
Kundefordringer 18.000 4.000 11.000 0 0
Andre fordringer 314.000 307.000 376.000 228.000 228.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 570.000 181.000 483.000 268.000 268.000
Sum omløpsmidler 1.579.000 1.283.000 1.616.000 1.046.000 1.046.000
Sum eiendeler 1.596.000 1.283.000 1.616.000 1.046.000 1.046.000
Sum opptjent egenkapital 710.000 205.000 286.000 49.000 49.000
Sum egenkapital 747.000 242.000 322.000 86.000 86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 303.000 279.000 219.000 348.000 348.000
Betalbar skatt 158.000 94.000 180.000 18.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 132.000 82.000 151.000 83.000 83.000
Utbytte 0 -250.000 -250.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 255.000 336.000 494.000 511.000 511.000
Sum kortsiktig gjeld 848.000 1.041.000 1.294.000 961.000 961.000
Sum gjeld og egenkapital 1.595.000 1.282.000 1.616.000 1.046.000 1.046.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 731.000 242.000 322.000 85.000 85.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.2 1.2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.5 0.7 0.6 0.6
Soliditet 46.8 18.9 19.9 8.2 8.2
Resultatgrad 6.1 3.5 6.6 2.3 2.3
Rentedekningsgrad 5 38.0
Gjeldsgrad 1.1 4.3 4.0 11.2 11.2
Total kapitalrentabilitet 41.6 28.9 42.3 6.5 6.5
Signatur
05.06.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex