Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Amark Eiendom AS
Juridisk navn:  Amark Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76954310
Postboks 353 Skarvenesveien 6 Fax:
8505 Narvik 8514 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 986436510
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon AS
Regnskapsfører: Økoråd Narvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.31%
Resultat  
  
24.05%
Egenkapital  
  
-8.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.685.000 1.631.000 1.593.000 1.709.000 1.766.000
Resultat: 717.000 578.000 443.000 370.000 685.000
Egenkapital: 10.447.000 11.387.000 10.938.000 10.583.000 10.554.000
Regnskap for  Amark Eiendom AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.685.000 1.631.000 1.593.000 1.709.000 1.766.000
Driftskostnader -829.000 -907.000 -993.000 -1.023.000 -820.000
Driftsresultat 856.000 724.000 601.000 687.000 945.000
Finansinntekter 97.000 122.000 125.000 18.000 29.000
Finanskostnader -236.000 -267.000 -284.000 -335.000 -289.000
Finans -139.000 -145.000 -159.000 -317.000 -260.000
Resultat før skatt 717.000 578.000 443.000 370.000 685.000
Skattekostnad -157.000 -129.000 -88.000 -100.000 -176.000
Årsresultat 560.000 449.000 355.000 270.000 509.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.942.000 15.377.000 15.712.000 16.015.000 13.505.000
Sum omløpsmidler 4.779.000 4.390.000 4.170.000 4.492.000 5.299.000
Sum eiendeler 19.721.000 19.767.000 19.882.000 20.507.000 18.804.000
Sum opptjent egenkapital 4.527.000 5.467.000 5.018.000 4.663.000 4.634.000
Sum egenkapital 10.447.000 11.387.000 10.938.000 10.583.000 10.554.000
Sum langsiktig gjeld 7.492.000 8.135.000 8.776.000 9.426.000 7.512.000
Sum kortsiktig gjeld 1.782.000 245.000 168.000 498.000 738.000
Sum gjeld og egenkapital 19.721.000 19.767.000 19.882.000 20.507.000 18.804.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 14.000 153.000
Andre inntekter 1.685.000 1.631.000 1.593.000 1.696.000 1.612.000
Driftsinntekter 1.685.000 1.631.000 1.593.000 1.709.000 1.766.000
Varekostnad -361.000 -353.000 -319.000 -403.000 -395.000
Lønninger 0 0 11.000 -113.000 -93.000
Avskrivning -313.000 -335.000 -326.000 -290.000 -191.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -155.000 -219.000 -359.000 -217.000 -141.000
Driftskostnader -829.000 -907.000 -993.000 -1.023.000 -820.000
Driftsresultat 856.000 724.000 601.000 687.000 945.000
Finansinntekter 97.000 122.000 125.000 18.000 29.000
Finanskostnader -236.000 -267.000 -284.000 -335.000 -289.000
Finans -139.000 -145.000 -159.000 -317.000 -260.000
Konsernbidrag 0 0 0 -240.000 -464.000
Utbytte -1.500.000 0 0 0 0
Årsresultat 560.000 449.000 355.000 270.000 509.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 14.898.000 15.357.000 15.681.000 15.998.000 13.481.000
Maskiner anlegg 44.000 21.000 32.000 17.000 24.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 14.942.000 15.377.000 15.712.000 16.015.000 13.505.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.942.000 15.377.000 15.712.000 16.015.000 13.505.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 175.000 151.000 111.000 126.000
Andre fordringer 3.557.000 3.509.000 3.346.000 3.595.000 4.195.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.208.000 707.000 674.000 786.000 978.000
Sum omløpsmidler 4.779.000 4.390.000 4.170.000 4.492.000 5.299.000
Sum eiendeler 19.721.000 19.767.000 19.882.000 20.507.000 18.804.000
Sum opptjent egenkapital 4.527.000 5.467.000 5.018.000 4.663.000 4.634.000
Sum egenkapital 10.447.000 11.387.000 10.938.000 10.583.000 10.554.000
Sum avsetninger til forpliktelser 345.000 371.000 395.000 428.000 417.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.492.000 8.135.000 8.776.000 9.426.000 7.512.000
Leverandørgjeld 29.000 48.000 3.000 86.000 58.000
Betalbar skatt 184.000 153.000 121.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 70.000 44.000 44.000 71.000 23.000
Utbytte -1.500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 12.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 1.782.000 245.000 168.000 498.000 738.000
Sum gjeld og egenkapital 19.721.000 19.767.000 19.882.000 20.507.000 18.804.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.997.000 4.145.000 4.002.000 3.994.000 4.561.000
Likviditetsgrad 1 2.7 17.9 24.8 9.0 7.2
Likviditetsgrad 2 2.7 17.9 24.9 9.1 7.2
Soliditet 5 57.6 55.0 51.6 56.1
Resultatgrad 50.8 44.4 37.7 40.2 53.5
Rentedekningsgrad 3.6 2.7 2.6 2.1 3.4
Gjeldsgrad 0.9 0.7 0.8 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet 4.8 4.3 3.7 3.4 5.2
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE
STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex