Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ambus AS
Juridisk navn:  Ambus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95454854
Postboks 9553 Åskollen Kontorer Pm 6 Hunsøya Fax:
3038 Drammen 4700 Vennesla
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Vennesla
Org.nr: 993468835
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/16/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Motzfeldt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.22%
Resultat  
  
107.02%
Egenkapital  
  
10.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.327.000 2.508.000 3.728.000 4.618.000 4.844.000
Resultat: 33.000 -470.000 -233.000 27.000 859.000
Egenkapital: -275.000 -308.000 162.000 394.000 368.000
Regnskap for  Ambus AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.327.000 2.508.000 3.728.000 4.618.000 4.844.000
Driftskostnader -2.300.000 -2.978.000 -3.956.000 -4.591.000 -3.985.000
Driftsresultat 27.000 -469.000 -227.000 27.000 858.000
Finansinntekter 6.000 3.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 -4.000 -6.000 0 -2.000
Finans 6.000 -1.000 -5.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 33.000 -470.000 -233.000 27.000 859.000
Skattekostnad 0 0 0 -1.000 -266.000
Årsresultat 33.000 -470.000 -233.000 26.000 593.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 450.000 492.000 821.000 1.095.000 1.902.000
Sum eiendeler 450.000 492.000 821.000 1.097.000 1.904.000
Sum opptjent egenkapital -375.000 -408.000 62.000 294.000 268.000
Sum egenkapital -275.000 -308.000 162.000 394.000 368.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 726.000 800.000 659.000 702.000 1.536.000
Sum gjeld og egenkapital 451.000 492.000 821.000 1.096.000 1.904.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.327.000 2.508.000 3.762.000 4.567.000 4.827.000
Andre inntekter 0 0 0 50.000 17.000
Driftsinntekter 2.327.000 2.508.000 3.728.000 4.618.000 4.844.000
Varekostnad -699.000 -602.000 -1.312.000 -1.389.000 -723.000
Lønninger -1.229.000 -2.032.000 -2.130.000 -2.561.000 -2.455.000
Avskrivning 0 0 0 0 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -384.000 -339.000 -514.000 -641.000 -798.000
Driftskostnader -2.300.000 -2.978.000 -3.956.000 -4.591.000 -3.985.000
Driftsresultat 27.000 -469.000 -227.000 27.000 858.000
Finansinntekter 6.000 3.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 -4.000 -6.000 0 -2.000
Finans 6.000 -1.000 -5.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -600.000
Årsresultat 33.000 -470.000 -233.000 26.000 593.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 2.000 2.000
Varebeholdning 51.000 39.000 44.000 37.000 25.000
Kundefordringer 99.000 240.000 299.000 617.000 777.000
Andre fordringer 52.000 12.000 0 44.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 248.000 201.000 478.000 397.000 1.052.000
Sum omløpsmidler 450.000 492.000 821.000 1.095.000 1.902.000
Sum eiendeler 450.000 492.000 821.000 1.097.000 1.904.000
Sum opptjent egenkapital -375.000 -408.000 62.000 294.000 268.000
Sum egenkapital -275.000 -308.000 162.000 394.000 368.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 202.000 44.000 115.000 108.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 1.000 255.000
Skyldig offentlige avgifter 113.000 169.000 207.000 347.000 407.000
Utbytte 0 0 0 0 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 410.000 587.000 337.000 246.000 259.000
Sum kortsiktig gjeld 726.000 800.000 659.000 702.000 1.536.000
Sum gjeld og egenkapital 451.000 492.000 821.000 1.096.000 1.904.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -276.000 -308.000 162.000 393.000 366.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 1.2 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 1.2 1.6 1.3
Soliditet -62.6 19.7 35.9 19.3
Resultatgrad 1.2 -18.7 -6.1 0.6 17.7
Rentedekningsgrad -117.3 -37.8 430.5
Gjeldsgrad -2.6 -2.6 4.1 1.8 4.2
Total kapitalrentabilitet 7.3 -94.7 -27.5 2.6 45.2
Signatur
15.11.2012
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex