American Bistro Scandinavia AS
Juridisk navn:  American Bistro Scandinavia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67555555
Postboks 260 Lysaker Torg 35 Fax: 67545009
1326 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 884388562
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 260
Etableringsdato: 3/20/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.29%
Resultat  
  
-8.69%
Egenkapital  
  
-58.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 163.081.000 188.079.000 274.552.000 327.822.000 315.096.000
Resultat: -29.750.000 -27.372.000 -14.817.000 -8.473.000 -5.226.000
Egenkapital: 4.701.000 11.234.000 12.160.000 11.420.000 11.273.000
Regnskap for  American Bistro Scandinavia AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 163.081.000 188.079.000 274.552.000 327.822.000 315.096.000
Driftskostnader -192.184.000 -212.070.000 -289.345.000 -335.666.000 -319.871.000
Driftsresultat -29.103.000 -23.991.000 -14.794.000 -7.844.000 -4.775.000
Finansinntekter 21.000 94.000 290.000 65.000 46.000
Finanskostnader -667.000 -3.475.000 -313.000 -693.000 -498.000
Finans -646.000 -3.381.000 -23.000 -628.000 -452.000
Resultat før skatt -29.750.000 -27.372.000 -14.817.000 -8.473.000 -5.226.000
Skattekostnad 6.657.000 5.644.000 3.887.000 2.103.000 1.398.000
Årsresultat -23.092.000 -21.728.000 -10.930.000 -6.370.000 -3.829.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.064.000 18.786.000 26.070.000 35.490.000 48.502.000
Sum omløpsmidler 33.743.000 36.162.000 29.550.000 36.702.000 17.939.000
Sum eiendeler 50.807.000 54.948.000 55.620.000 72.192.000 66.441.000
Sum opptjent egenkapital 4.601.000 11.134.000 12.060.000 11.320.000 11.173.000
Sum egenkapital 4.701.000 11.234.000 12.160.000 11.420.000 11.273.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 46.106.000 43.714.000 43.459.000 60.772.000 55.168.000
Sum gjeld og egenkapital 50.807.000 54.948.000 55.619.000 72.192.000 66.441.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 161.071.000 185.730.000 270.942.000 325.816.000 313.312.000
Andre inntekter 2.010.000 2.349.000 3.609.000 2.006.000 1.784.000
Driftsinntekter 163.081.000 188.079.000 274.552.000 327.822.000 315.096.000
Varekostnad -50.597.000 -57.019.000 -80.876.000 -93.021.000 -89.362.000
Lønninger -76.000.000 -85.295.000 -117.931.000 -142.841.000 -138.977.000
Avskrivning -5.738.000 -8.933.000 -13.810.000 -14.962.000 -14.840.000
Nedskrivning -465.000 -1.949.000 0 0 0
Andre driftskostnader -59.384.000 -58.874.000 -76.728.000 -84.842.000 -76.692.000
Driftskostnader -192.184.000 -212.070.000 -289.345.000 -335.666.000 -319.871.000
Driftsresultat -29.103.000 -23.991.000 -14.794.000 -7.844.000 -4.775.000
Finansinntekter 21.000 94.000 290.000 65.000 46.000
Finanskostnader -667.000 -3.475.000 -313.000 -693.000 -498.000
Finans -646.000 -3.381.000 -23.000 -628.000 -452.000
Konsernbidrag 16.560.000 20.801.000 7.780.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -23.092.000 -21.728.000 -10.930.000 -6.370.000 -3.829.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 146.000 48.000 518.000 988.000
Sum Immatrielle midler 4.287.000 3.023.000 3.398.000 3.871.000 4.656.000
Fast eiendom 8.141.000 11.762.000 15.125.000 19.915.000 32.511.000
Maskiner anlegg 819.000 1.410.000 2.170.000 0 0
Driftsløsøre 2.659.000 2.492.000 5.277.000 11.704.000 11.334.000
Sum varige driftsmidler 11.619.000 15.663.000 22.572.000 31.619.000 43.846.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.159.000 100.000 100.000 0 0
Sum anleggsmidler 17.064.000 18.786.000 26.070.000 35.490.000 48.502.000
Varebeholdning 2.355.000 2.432.000 1.972.000 3.393.000 3.473.000
Kundefordringer 1.053.000 748.000 195.000 2.219.000 635.000
Andre fordringer 6.644.000 3.669.000 1.972.000 3.104.000 5.172.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 192.000 259.000 260.000 15.903.000 1.541.000
Sum omløpsmidler 33.743.000 36.162.000 29.550.000 36.702.000 17.939.000
Sum eiendeler 50.807.000 54.948.000 55.620.000 72.192.000 66.441.000
Sum opptjent egenkapital 4.601.000 11.134.000 12.060.000 11.320.000 11.173.000
Sum egenkapital 4.701.000 11.234.000 12.160.000 11.420.000 11.273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 11.910.000 9.719.000 4.342.000 7.983.000 1.565.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.539.000 11.550.000 12.357.000 16.707.000 18.836.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.282.000 9.664.000 12.042.000 17.003.000 15.568.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.375.000 12.782.000 14.717.000 19.079.000 19.198.000
Sum kortsiktig gjeld 46.106.000 43.714.000 43.459.000 60.772.000 55.168.000
Sum gjeld og egenkapital 50.807.000 54.948.000 55.619.000 72.192.000 66.441.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.363.000 -7.552.000 -13.909.000 -24.070.000 -37.229.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.7 0.6 0.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.6 0.6 0.3
Soliditet 9.3 20.4 21.9 15.8 17.0
Resultatgrad -17.8 -12.8 -5.4 -2.4 -1.5
Rentedekningsgrad -43.6 -6.9 -47.3 -11.2 -9.5
Gjeldsgrad 9.8 3.9 3.6 5.3 4.9
Total kapitalrentabilitet -57.2 -43.5 -26.1 -10.8 -7.1
Signatur
03.07.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
03.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex