Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Amerikaspesialisten Nordmanns-Reiser As
Juridisk navn:  Amerikaspesialisten Nordmanns-Reiser As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21609880
Øvre Slottsgate 5 Øvre Slottsgate 5 Fax: 21609898
0157 Oslo 157 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 934662318
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/12/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Langseth Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.08%
Resultat  
  
-77.92%
Egenkapital  
  
21.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 60.131.000 58.337.000 58.015.000 59.123.000 62.495.000
Resultat: 903.000 4.089.000 431.000 376.000 274.000
Egenkapital: 3.965.000 3.264.000 2.331.000 2.005.000 3.728.000
Regnskap for  Amerikaspesialisten Nordmanns-Reiser As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 60.131.000 58.337.000 58.015.000 59.123.000 62.495.000
Driftskostnader -59.447.000 -57.391.000 -57.689.000 -58.882.000 -62.363.000
Driftsresultat 685.000 947.000 325.000 241.000 133.000
Finansinntekter 227.000 3.156.000 126.000 137.000 145.000
Finanskostnader -8.000 -14.000 -19.000 -2.000 -3.000
Finans 219.000 3.142.000 107.000 135.000 142.000
Resultat før skatt 903.000 4.089.000 431.000 376.000 274.000
Skattekostnad -202.000 -149.000 -105.000 -99.000 -77.000
Årsresultat 701.000 3.939.000 326.000 277.000 197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 433.000 506.000 93.000 113.000 192.000
Sum omløpsmidler 10.661.000 10.313.000 9.535.000 8.157.000 10.986.000
Sum eiendeler 11.094.000 10.819.000 9.628.000 8.270.000 11.178.000
Sum opptjent egenkapital 3.465.000 2.764.000 1.831.000 1.505.000 3.228.000
Sum egenkapital 3.965.000 3.264.000 2.331.000 2.005.000 3.728.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.129.000 7.555.000 7.297.000 6.266.000 7.451.000
Sum gjeld og egenkapital 11.094.000 10.819.000 9.628.000 8.271.000 11.179.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.131.000 58.337.000 58.015.000 59.123.000 62.495.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 60.131.000 58.337.000 58.015.000 59.123.000 62.495.000
Varekostnad -50.630.000 -48.605.000 -48.493.000 -49.838.000 -52.168.000
Lønninger -4.936.000 -5.328.000 -5.289.000 -5.241.000 -5.925.000
Avskrivning -137.000 -35.000 -47.000 -108.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.744.000 -3.423.000 -3.860.000 -3.695.000 -4.170.000
Driftskostnader -59.447.000 -57.391.000 -57.689.000 -58.882.000 -62.363.000
Driftsresultat 685.000 947.000 325.000 241.000 133.000
Finansinntekter 227.000 3.156.000 126.000 137.000 145.000
Finanskostnader -8.000 -14.000 -19.000 -2.000 -3.000
Finans 219.000 3.142.000 107.000 135.000 142.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 701.000 3.939.000 326.000 277.000 197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 367.000 428.000 52.000 86.000 90.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 66.000 78.000 41.000 28.000 102.000
Sum varige driftsmidler 66.000 78.000 41.000 28.000 102.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 433.000 506.000 93.000 113.000 192.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 400.000 603.000 1.215.000 884.000 1.778.000
Andre fordringer 352.000 307.000 225.000 472.000 522.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.910.000 9.403.000 8.095.000 6.801.000 8.686.000
Sum omløpsmidler 10.661.000 10.313.000 9.535.000 8.157.000 10.986.000
Sum eiendeler 11.094.000 10.819.000 9.628.000 8.270.000 11.178.000
Sum opptjent egenkapital 3.465.000 2.764.000 1.831.000 1.505.000 3.228.000
Sum egenkapital 3.965.000 3.264.000 2.331.000 2.005.000 3.728.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 952.000 896.000 1.839.000 2.439.000 1.281.000
Betalbar skatt 201.000 145.000 98.000 90.000 92.000
Skyldig offentlige avgifter 285.000 288.000 272.000 306.000 349.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.691.000 6.227.000 5.088.000 3.430.000 5.729.000
Sum kortsiktig gjeld 7.129.000 7.555.000 7.297.000 6.266.000 7.451.000
Sum gjeld og egenkapital 11.094.000 10.819.000 9.628.000 8.271.000 11.179.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.532.000 2.758.000 2.238.000 1.891.000 3.535.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.3 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.3 1.3 1.5
Soliditet 35.7 30.2 24.2 24.2 33.3
Resultatgrad 1.1 1.6 0.6 0.4 0.2
Rentedekningsgrad 85.6 67.6 17.1 120.5 92.7
Gjeldsgrad 1.8 2.3 3.1 3.1 2.0
Total kapitalrentabilitet 8.2 37.9 4.7 4.6 2.5
Signatur
02.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE
ELLER:
PROKURA HVER FOR SEG
STAI ELISABETH KOLSTØ
ANFINDSEN CARL-ERIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex