Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Amesto Accounthouse As
Juridisk navn:  Amesto Accounthouse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 03214
Postboks 6395 Etterstad Smeltedigelen 1 Fax: 67120471
0604 Oslo 195 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 957170005
Aksjekapital: 2.250.000 NOK
Antall ansatte: 109
Etableringsdato: 4/5/1990 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: amesto as
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.36%
Resultat  
  
-44.54%
Egenkapital  
  
4.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 111.492.000 104.826.000 99.713.000 93.742.000 93.436.000
Resultat: 11.808.000 21.291.000 9.678.000 6.948.000 2.631.000
Egenkapital: 8.301.000 7.947.000 2.653.000 2.800.000 2.603.000
Regnskap for  Amesto Accounthouse As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 111.492.000 104.826.000 99.713.000 93.742.000 93.436.000
Driftskostnader -100.975.000 -92.146.000 -90.715.000 -87.681.000 -91.233.000
Driftsresultat 10.517.000 12.680.000 8.998.000 6.062.000 2.204.000
Finansinntekter 1.361.000 8.660.000 936.000 1.183.000 1.184.000
Finanskostnader -70.000 -48.000 -256.000 -297.000 -757.000
Finans 1.291.000 8.612.000 680.000 886.000 427.000
Resultat før skatt 11.808.000 21.291.000 9.678.000 6.948.000 2.631.000
Skattekostnad -2.453.000 -3.098.000 -2.299.000 -1.688.000 -611.000
Årsresultat 9.355.000 18.194.000 7.379.000 5.260.000 2.019.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.772.000 11.537.000 1.612.000 2.939.000 6.103.000
Sum omløpsmidler 37.841.000 35.019.000 30.363.000 29.732.000 24.404.000
Sum eiendeler 51.613.000 46.556.000 31.975.000 32.671.000 30.507.000
Sum opptjent egenkapital -2.444.000 5.344.000 50.000 198.000 0
Sum egenkapital 8.301.000 7.947.000 2.653.000 2.800.000 2.603.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.750.000 0
Sum kortsiktig gjeld 43.312.000 38.609.000 29.322.000 26.121.000 27.904.000
Sum gjeld og egenkapital 51.614.000 46.556.000 31.975.000 32.672.000 30.507.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 111.378.000 104.711.000 99.580.000 93.679.000 91.890.000
Andre inntekter 114.000 115.000 134.000 63.000 1.546.000
Driftsinntekter 111.492.000 104.826.000 99.713.000 93.742.000 93.436.000
Varekostnad -8.389.000 -7.160.000 -5.750.000 -5.061.000 -4.570.000
Lønninger -73.922.000 -66.208.000 -65.294.000 -61.651.000 -66.151.000
Avskrivning -358.000 -384.000 -306.000 -320.000 -612.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.306.000 -18.394.000 -19.365.000 -20.649.000 -19.900.000
Driftskostnader -100.975.000 -92.146.000 -90.715.000 -87.681.000 -91.233.000
Driftsresultat 10.517.000 12.680.000 8.998.000 6.062.000 2.204.000
Finansinntekter 1.361.000 8.660.000 936.000 1.183.000 1.184.000
Finanskostnader -70.000 -48.000 -256.000 -297.000 -757.000
Finans 1.291.000 8.612.000 680.000 886.000 427.000
Konsernbidrag -8.143.000 -2.703.000 -5.469.000 0 0
Utbytte -9.000.000 -10.197.000 -2.057.000 -5.063.000 -2.000.000
Årsresultat 9.355.000 18.194.000 7.379.000 5.260.000 2.019.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.761.000 65.000 46.000 522.000 2.210.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 759.000 810.000 856.000 539.000 755.000
Sum varige driftsmidler 759.000 810.000 856.000 539.000 755.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.252.000 10.662.000 710.000 1.878.000 3.139.000
Sum anleggsmidler 13.772.000 11.537.000 1.612.000 2.939.000 6.103.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 19.561.000 18.050.000 15.514.000 16.215.000 15.217.000
Andre fordringer 15.287.000 14.556.000 12.816.000 11.291.000 6.967.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.993.000 2.413.000 2.032.000 2.226.000 2.220.000
Sum omløpsmidler 37.841.000 35.019.000 30.363.000 29.732.000 24.404.000
Sum eiendeler 51.613.000 46.556.000 31.975.000 32.671.000 30.507.000
Sum opptjent egenkapital -2.444.000 5.344.000 50.000 198.000 0
Sum egenkapital 8.301.000 7.947.000 2.653.000 2.800.000 2.603.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.750.000 0
Leverandørgjeld 4.352.000 3.393.000 2.883.000 3.334.000 3.741.000
Betalbar skatt 0 2.263.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.728.000 7.750.000 6.793.000 6.977.000 6.715.000
Utbytte -9.000.000 -10.197.000 -2.057.000 -5.063.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 21.232.000 15.007.000 17.589.000 10.747.000 15.448.000
Sum kortsiktig gjeld 43.312.000 38.609.000 29.322.000 26.121.000 27.904.000
Sum gjeld og egenkapital 51.614.000 46.556.000 31.975.000 32.672.000 30.507.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.471.000 -3.590.000 1.041.000 3.611.000 -3.500.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1 1.2 0.9
Soliditet 16.1 17.1 8.3 8.6 8.5
Resultatgrad 9.4 12.1 9 6.5 2.4
Rentedekningsgrad 150.2 264.2 35.1 24.4 4.5
Gjeldsgrad 5.2 4.9 11.1 10.7 10.7
Total kapitalrentabilitet 2 45.8 31.1 22.2 11.1
Signatur
29.03.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.03.2017
PROKURA HVER FOR SEG
BURAN PETTER
HANSEN ÅSE MOSS
FARSTAD INGRID HELENE
GJERDING CAROLINE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex