Amundsen Jewellery As
Juridisk navn:  Amundsen Jewellery As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lønnåskollen 22 Lønnåskollen 22 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 918051112
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/3/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: As Profina
Utvikling:
Omsetning  
  
206.25%
Resultat  
  
415.89%
Egenkapital  
  
568.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 833.000 272.000 328.000 33.000
Resultat: 552.000 107.000 13.000 -60.000
Egenkapital: 508.000 76.000 -17.000 -30.000
Regnskap for  Amundsen Jewellery As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 833.000 272.000 328.000 33.000
Driftskostnader -280.000 -168.000 -307.000 -94.000
Driftsresultat 552.000 104.000 20.000 -60.000
Finansinntekter 0 3.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -7.000 0
Finans 0 3.000 -7.000 0
Resultat før skatt 552.000 107.000 13.000 -60.000
Skattekostnad -121.000 -14.000 0 0
Årsresultat 431.000 93.000 13.000 -60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 871.000 174.000 199.000 181.000
Sum eiendeler 871.000 174.000 199.000 181.000
Sum opptjent egenkapital 478.000 46.000 -47.000 -60.000
Sum egenkapital 508.000 76.000 -17.000 -30.000
Sum langsiktig gjeld 62.000 62.000 197.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 302.000 35.000 19.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 872.000 173.000 199.000 181.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 833.000 272.000 328.000 33.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 833.000 272.000 328.000 33.000
Varekostnad -120.000 -55.000 -78.000 -23.000
Lønninger -128.000 -1.000 -1.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -112.000 -228.000 -71.000
Driftskostnader -280.000 -168.000 -307.000 -94.000
Driftsresultat 552.000 104.000 20.000 -60.000
Finansinntekter 0 3.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -7.000 0
Finans 0 3.000 -7.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 431.000 93.000 13.000 -60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 81.000 81.000 81.000 81.000
Kundefordringer 142.000 9.000 52.000 18.000
Andre fordringer 25.000 0 0 49.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 624.000 85.000 66.000 34.000
Sum omløpsmidler 871.000 174.000 199.000 181.000
Sum eiendeler 871.000 174.000 199.000 181.000
Sum opptjent egenkapital 478.000 46.000 -47.000 -60.000
Sum egenkapital 508.000 76.000 -17.000 -30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 62.000 62.000 197.000 200.000
Leverandørgjeld 8.000 16.000 9.000 9.000
Betalbar skatt 136.000 14.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 131.000 5.000 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 0 9.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 302.000 35.000 19.000 11.000
Sum gjeld og egenkapital 872.000 173.000 199.000 181.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 569.000 139.000 180.000 170.000
Likviditetsgrad 1 2.9 5 10. 16.
Likviditetsgrad 2 2.6 2.7 6.2 9.1
Soliditet 58.3 43.9 -8.5 -16.6
Resultatgrad 66.3 38.2 6.1 -181.8
Rentedekningsgrad 2.9
Gjeldsgrad 0.7 1.3 -12.7
Total kapitalrentabilitet 63.3 61.8 10.1 -33.1
Signatur
10.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex