Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Amundsens Båtslipp AS
Juridisk navn:  Amundsens Båtslipp AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31281603
Grundvikveien 1 Grundvikveien 1 Fax: 31280643
3478 Nærsnes 3478 Nærsnes
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 868952962
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/3/1994 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Proxy As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.71%
Resultat  
  
136.23%
Egenkapital  
  
6.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.479.000 3.230.000 3.201.000 2.932.000 4.166.000
Resultat: 50.000 -138.000 -168.000 -537.000 -275.000
Egenkapital: 787.000 737.000 875.000 1.043.000 1.686.000
Regnskap for  Amundsens Båtslipp AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.479.000 3.230.000 3.201.000 2.932.000 4.166.000
Driftskostnader -3.444.000 -3.380.000 -3.387.000 -3.465.000 -4.436.000
Driftsresultat 35.000 -150.000 -187.000 -533.000 -268.000
Finansinntekter 21.000 15.000 22.000 1.000 0
Finanskostnader -6.000 -3.000 -4.000 -5.000 -7.000
Finans 15.000 12.000 18.000 -4.000 -7.000
Resultat før skatt 50.000 -138.000 -168.000 -537.000 -275.000
Skattekostnad 0 0 0 -106.000 65.000
Årsresultat 50.000 -138.000 -168.000 -643.000 -210.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.853.000 764.000 1.054.000 1.517.000 2.269.000
Sum omløpsmidler 481.000 736.000 886.000 592.000 681.000
Sum eiendeler 4.334.000 1.500.000 1.940.000 2.109.000 2.950.000
Sum opptjent egenkapital 687.000 637.000 775.000 943.000 1.586.000
Sum egenkapital 787.000 737.000 875.000 1.043.000 1.686.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.547.000 763.000 1.064.000 1.066.000 1.264.000
Sum gjeld og egenkapital 4.334.000 1.500.000 1.939.000 2.109.000 2.950.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.388.000 2.947.000 3.077.000 2.072.000 2.358.000
Andre inntekter 91.000 283.000 124.000 860.000 1.808.000
Driftsinntekter 3.479.000 3.230.000 3.201.000 2.932.000 4.166.000
Varekostnad -913.000 -965.000 -656.000 -565.000 -925.000
Lønninger -684.000 -792.000 -1.259.000 -1.351.000 -1.551.000
Avskrivning -254.000 -310.000 -338.000 -376.000 -603.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.593.000 -1.313.000 -1.134.000 -1.173.000 -1.357.000
Driftskostnader -3.444.000 -3.380.000 -3.387.000 -3.465.000 -4.436.000
Driftsresultat 35.000 -150.000 -187.000 -533.000 -268.000
Finansinntekter 21.000 15.000 22.000 1.000 0
Finanskostnader -6.000 -3.000 -4.000 -5.000 -7.000
Finans 15.000 12.000 18.000 -4.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 50.000 -138.000 -168.000 -643.000 -210.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 106.000
Fast eiendom 285.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.568.000 729.000 1.014.000 1.517.000 2.163.000
Sum varige driftsmidler 3.853.000 729.000 1.014.000 1.517.000 2.163.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 35.000 40.000 0 0
Sum anleggsmidler 3.853.000 764.000 1.054.000 1.517.000 2.269.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 104.000 211.000 197.000 251.000 191.000
Andre fordringer 141.000 50.000 17.000 66.000 75.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 237.000 475.000 671.000 274.000 414.000
Sum omløpsmidler 481.000 736.000 886.000 592.000 681.000
Sum eiendeler 4.334.000 1.500.000 1.940.000 2.109.000 2.950.000
Sum opptjent egenkapital 687.000 637.000 775.000 943.000 1.586.000
Sum egenkapital 787.000 737.000 875.000 1.043.000 1.686.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 110.000 55.000 52.000 52.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 119.000 232.000 327.000 228.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.422.000 590.000 781.000 687.000 996.000
Sum kortsiktig gjeld 3.547.000 763.000 1.064.000 1.066.000 1.264.000
Sum gjeld og egenkapital 4.334.000 1.500.000 1.939.000 2.109.000 2.950.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.066.000 -27.000 -178.000 -474.000 -583.000
Likviditetsgrad 1 0.1 1 0.8 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 1 0.8 0.6 0.6
Soliditet 18.2 49.1 45.1 49.5 57.2
Resultatgrad 1 -4.6 -5.8 -18.2 -6.4
Rentedekningsgrad 5.8 -46.8 -106.6 -38.3
Gjeldsgrad 4.5 1 1.2 1 0.7
Total kapitalrentabilitet 1.3 -8.5 -25.2 -9.1
Signatur
30.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
30.11.2016
PROKURA HVER FOR SEG
DAHLE JAN ERIK
CHRISTENSEN KJELL ALF ÅRSTEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex