Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anaripigg Holding As
Juridisk navn:  Anaripigg Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95072700
Høvringsvegen 806 Høvringsvegen 806 Fax:
2673 Høvringen 2673 Høvringen
Fylke: Kommune:
Oppland Sel
Org.nr: 913355695
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 2/28/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Oppland Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Otta Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
191.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.399.000 0 523.000 213.000 -201.000
Egenkapital: 2.129.000 730.000 730.000 207.000 -7.000
Regnskap for  Anaripigg Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -73.000 -41.000 -46.000 -52.000 0
Driftsresultat -73.000 -41.000 -46.000 -52.000 0
Finansinntekter 1.600.000 253.000 844.000 530.000 0
Finanskostnader -127.000 -213.000 -275.000 -265.000 -201.000
Finans 1.473.000 40.000 569.000 265.000 -201.000
Resultat før skatt 1.399.000 0 523.000 213.000 -201.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.399.000 0 523.000 213.000 -201.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.476.000 4.476.000 4.476.000 4.476.000 4.497.000
Sum omløpsmidler 6.000 452.000 860.000 538.000 88.000
Sum eiendeler 4.482.000 4.928.000 5.336.000 5.014.000 4.585.000
Sum opptjent egenkapital 1.929.000 536.000 536.000 12.000 -201.000
Sum egenkapital 2.129.000 730.000 730.000 207.000 -7.000
Sum langsiktig gjeld 2.347.000 4.184.000 4.591.000 4.779.000 4.570.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 14.000 16.000 29.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 4.482.000 4.928.000 5.337.000 5.014.000 4.584.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -73.000 -41.000 -46.000 -52.000 0
Driftskostnader -73.000 -41.000 -46.000 -52.000 0
Driftsresultat -73.000 -41.000 -46.000 -52.000 0
Finansinntekter 1.600.000 253.000 844.000 530.000 0
Finanskostnader -127.000 -213.000 -275.000 -265.000 -201.000
Finans 1.473.000 40.000 569.000 265.000 -201.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.399.000 0 523.000 213.000 -201.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.476.000 4.476.000 4.476.000 4.476.000 4.497.000
Sum anleggsmidler 4.476.000 4.476.000 4.476.000 4.476.000 4.497.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 184.000 2.000 2.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 15.000 15.000 6.000 70.000
Sum omløpsmidler 6.000 452.000 860.000 538.000 88.000
Sum eiendeler 4.482.000 4.928.000 5.336.000 5.014.000 4.585.000
Sum opptjent egenkapital 1.929.000 536.000 536.000 12.000 -201.000
Sum egenkapital 2.129.000 730.000 730.000 207.000 -7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.347.000 4.184.000 4.591.000 4.779.000 4.570.000
Leverandørgjeld 6.000 9.000 11.000 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 5.000 5.000 26.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 14.000 16.000 29.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 4.482.000 4.928.000 5.337.000 5.014.000 4.584.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 438.000 844.000 509.000 67.000
Likviditetsgrad 1 1 32.3 53.8 18.6 4.2
Likviditetsgrad 2 1 32.3 53.8 18.6 4.2
Soliditet 47.5 14.8 13.7 4.1 -0.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.6 -0.2 -0.2 1.8 0.0
Gjeldsgrad 1.1 5.8 6.3 23.2 -655.9
Total kapitalrentabilitet 34.1 4.3 1 9.5 0.0
Signatur
13.03.2014
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex