Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Andøy Bygg Og Vedlikehold AS
Juridisk navn:  Andøy Bygg Og Vedlikehold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97013804
Gårdsveien 62 Gårdsveien 62 Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 995482118
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/23/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.08%
Resultat  
  
-0.68%
Egenkapital  
  
23.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.282.000 3.532.000 2.930.000 2.475.000 2.795.000
Resultat: 727.000 732.000 648.000 197.000 756.000
Egenkapital: 2.951.000 2.395.000 1.843.000 1.365.000 1.227.000
Regnskap for  Andøy Bygg Og Vedlikehold AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.282.000 3.532.000 2.930.000 2.475.000 2.795.000
Driftskostnader -2.566.000 -2.810.000 -2.288.000 -2.290.000 -2.058.000
Driftsresultat 716.000 722.000 641.000 183.000 737.000
Finansinntekter 10.000 11.000 6.000 14.000 20.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 10.000 11.000 5.000 13.000 19.000
Resultat før skatt 727.000 732.000 648.000 197.000 756.000
Skattekostnad -170.000 -181.000 -169.000 -59.000 -212.000
Årsresultat 556.000 551.000 479.000 138.000 544.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 51.000 81.000 133.000 186.000
Sum omløpsmidler 3.432.000 2.898.000 2.323.000 1.661.000 1.560.000
Sum eiendeler 3.447.000 2.949.000 2.404.000 1.794.000 1.746.000
Sum opptjent egenkapital 2.851.000 2.295.000 1.743.000 1.265.000 1.127.000
Sum egenkapital 2.951.000 2.395.000 1.843.000 1.365.000 1.227.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 496.000 554.000 561.000 430.000 519.000
Sum gjeld og egenkapital 3.447.000 2.949.000 2.404.000 1.795.000 1.746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.282.000 3.531.000 2.930.000 2.475.000 2.795.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.282.000 3.532.000 2.930.000 2.475.000 2.795.000
Varekostnad -1.106.000 -1.229.000 -828.000 -885.000 -768.000
Lønninger -1.248.000 -1.411.000 -1.251.000 -1.232.000 -1.072.000
Avskrivning -36.000 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -176.000 -118.000 -157.000 -121.000 -166.000
Driftskostnader -2.566.000 -2.810.000 -2.288.000 -2.290.000 -2.058.000
Driftsresultat 716.000 722.000 641.000 183.000 737.000
Finansinntekter 10.000 11.000 6.000 14.000 20.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 10.000 11.000 5.000 13.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 556.000 551.000 479.000 138.000 544.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 15.000 20.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 31.000 81.000 133.000 186.000
Sum varige driftsmidler 15.000 51.000 81.000 133.000 186.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 51.000 81.000 133.000 186.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 33.000 29.000 0 273.000 217.000
Andre fordringer 22.000 16.000 15.000 25.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.377.000 2.853.000 2.308.000 1.363.000 1.328.000
Sum omløpsmidler 3.432.000 2.898.000 2.323.000 1.661.000 1.560.000
Sum eiendeler 3.447.000 2.949.000 2.404.000 1.794.000 1.746.000
Sum opptjent egenkapital 2.851.000 2.295.000 1.743.000 1.265.000 1.127.000
Sum egenkapital 2.951.000 2.395.000 1.843.000 1.365.000 1.227.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 30.000 80.000 43.000 67.000 30.000
Betalbar skatt 170.000 181.000 169.000 59.000 212.000
Skyldig offentlige avgifter 176.000 157.000 229.000 187.000 165.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 120.000 137.000 120.000 117.000 112.000
Sum kortsiktig gjeld 496.000 554.000 561.000 430.000 519.000
Sum gjeld og egenkapital 3.447.000 2.949.000 2.404.000 1.795.000 1.746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.936.000 2.344.000 1.762.000 1.231.000 1.041.000
Likviditetsgrad 1 6.9 5.2 4.1 3.9 3.0
Likviditetsgrad 2 6.9 5.2 4.1 3.9 3.1
Soliditet 85.6 81.2 76.7 76.0 70.3
Resultatgrad 21.8 20.4 21.9 7.4 26.4
Rentedekningsgrad 6 197.0 757.0
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 21.1 24.9 26.9 11.0 43.4
Signatur
01.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex