Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Andøy Taxi Sa
Juridisk navn:  Andøy Taxi Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76141200
Falcksgate 9 Falcksgate 9 Fax: 76142030
8480 Andenes 8480 Andenes
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 966777478
Aksjekapital: 245.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 6/2/1993 1
Foretakstype: SA
Revisor: Revicom As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.71%
Resultat  
  
-67.32%
Egenkapital  
  
-35.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2016 2014 2013 2012
Omsetning: 5.650.000 5.501.000 5.577.000 4.907.000 4.733.000
Resultat: 168.000 514.000 129.000 149.000 -146.000
Egenkapital: 1.674.000 2.587.000 2.144.000 1.895.000 1.765.000
Regnskap for  Andøy Taxi Sa
Resultat 2019 2016 2014 2013 2012
Driftsinntekter 5.650.000 5.501.000 5.577.000 4.907.000 4.733.000
Driftskostnader -5.444.000 -4.944.000 -5.417.000 -4.764.000 -4.877.000
Driftsresultat 205.000 558.000 159.000 144.000 -143.000
Finansinntekter 17.000 12.000 13.000 21.000 25.000
Finanskostnader -54.000 -55.000 -44.000 -16.000 -27.000
Finans -37.000 -43.000 -31.000 5.000 -2.000
Resultat før skatt 168.000 514.000 129.000 149.000 -146.000
Skattekostnad -52.000 -167.000 0 0 0
Årsresultat 116.000 348.000 129.000 149.000 -146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.153.000 1.899.000 2.340.000 1.761.000 954.000
Sum omløpsmidler 1.688.000 2.892.000 1.483.000 1.775.000 2.054.000
Sum eiendeler 3.841.000 4.791.000 3.823.000 3.536.000 3.008.000
Sum opptjent egenkapital 762.000 1.625.000 1.542.000 1.294.000 1.215.000
Sum egenkapital 1.674.000 2.587.000 2.144.000 1.895.000 1.765.000
Sum langsiktig gjeld 1.346.000 1.396.000 1.199.000 200.000 461.000
Sum kortsiktig gjeld 821.000 809.000 480.000 1.441.000 781.000
Sum gjeld og egenkapital 3.841.000 4.792.000 3.823.000 3.537.000 3.007.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.650.000 5.472.000 5.495.000 4.715.000 4.674.000
Andre inntekter 0 29.000 82.000 192.000 59.000
Driftsinntekter 5.650.000 5.501.000 5.577.000 4.907.000 4.733.000
Varekostnad -15.000 -34.000 -174.000 -6.000 -14.000
Lønninger -3.048.000 -3.000.000 -2.839.000 -2.796.000 -2.799.000
Avskrivning -703.000 -614.000 -509.000 -305.000 -323.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.678.000 -1.296.000 -1.895.000 -1.657.000 -1.741.000
Driftskostnader -5.444.000 -4.944.000 -5.417.000 -4.764.000 -4.877.000
Driftsresultat 205.000 558.000 159.000 144.000 -143.000
Finansinntekter 17.000 12.000 13.000 21.000 25.000
Finanskostnader -54.000 -55.000 -44.000 -16.000 -27.000
Finans -37.000 -43.000 -31.000 5.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 116.000 348.000 129.000 149.000 -146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.880.000 1.626.000 2.067.000 1.459.000 652.000
Sum varige driftsmidler 1.880.000 1.626.000 2.067.000 1.459.000 652.000
Sum finansielle anleggsmidler 273.000 273.000 273.000 302.000 302.000
Sum anleggsmidler 2.153.000 1.899.000 2.340.000 1.761.000 954.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 167.000 524.000 478.000 609.000 667.000
Andre fordringer 348.000 210.000 0 147.000 70.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.173.000 2.158.000 1.004.000 1.020.000 1.316.000
Sum omløpsmidler 1.688.000 2.892.000 1.483.000 1.775.000 2.054.000
Sum eiendeler 3.841.000 4.791.000 3.823.000 3.536.000 3.008.000
Sum opptjent egenkapital 762.000 1.625.000 1.542.000 1.294.000 1.215.000
Sum egenkapital 1.674.000 2.587.000 2.144.000 1.895.000 1.765.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.346.000 1.396.000 1.199.000 200.000 461.000
Leverandørgjeld 231.000 119.000 -55.000 882.000 17.000
Betalbar skatt 52.000 167.000 0 -20.000 -20.000
Skyldig offentlige avgifter 217.000 191.000 87.000 -107.000 124.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 321.000 332.000 448.000 686.000 660.000
Sum kortsiktig gjeld 821.000 809.000 480.000 1.441.000 781.000
Sum gjeld og egenkapital 3.841.000 4.792.000 3.823.000 3.537.000 3.007.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 867.000 2.083.000 1.003.000 334.000 1.273.000
Likviditetsgrad 1 2.1 3.6 3.1 1.2 2.6
Likviditetsgrad 2 2.1 3.6 3.1 1.3 2.7
Soliditet 43.6 5 56.1 53.6 58.7
Resultatgrad 3.6 10.1 2.9 2.9 -3.0
Rentedekningsgrad 3.8 10.1 3.9 10.3 -4.4
Gjeldsgrad 1.3 0.9 0.8 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet 5.8 11.9 4.5 4.7 -3.9
Signatur
28.01.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex