Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anda Kommunikasjon As
Juridisk navn:  Anda Kommunikasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olav Magnussons Veg 60 Olav Magnussons Veg 60 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 914195209
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/4/2014 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.27%
Resultat  
  
38.18%
Egenkapital  
  
-7.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.000 688.000 2.203.000 2.180.000
Resultat: -136.000 -220.000 1.093.000 947.000
Egenkapital: 1.376.000 1.485.000 1.654.000 835.000
Regnskap for  Anda Kommunikasjon As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.000 688.000 2.203.000 2.180.000
Driftskostnader -141.000 -907.000 -1.109.000 -1.234.000
Driftsresultat -136.000 -220.000 1.094.000 946.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 0 0 1.000
Resultat før skatt -136.000 -220.000 1.093.000 947.000
Skattekostnad 27.000 51.000 -273.000 -256.000
Årsresultat -109.000 -169.000 820.000 691.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 77.000 51.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.382.000 1.627.000 2.275.000 1.375.000
Sum eiendeler 1.459.000 1.678.000 2.275.000 1.375.000
Sum opptjent egenkapital 1.276.000 1.385.000 1.554.000 735.000
Sum egenkapital 1.376.000 1.485.000 1.654.000 835.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 83.000 193.000 620.000 540.000
Sum gjeld og egenkapital 1.459.000 1.678.000 2.274.000 1.375.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 688.000 2.203.000 2.180.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.000 688.000 2.203.000 2.180.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -105.000 -870.000 -854.000 -929.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -37.000 -255.000 -305.000
Driftskostnader -141.000 -907.000 -1.109.000 -1.234.000
Driftsresultat -136.000 -220.000 1.094.000 946.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -109.000 -169.000 820.000 691.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 77.000 51.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 77.000 51.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 0 185.000 192.000
Andre fordringer 0 0 4.000 0
Sum investeringer 1.300.000 1.300.000 0 0
Kasse, bank 76.000 327.000 2.085.000 1.183.000
Sum omløpsmidler 1.382.000 1.627.000 2.275.000 1.375.000
Sum eiendeler 1.459.000 1.678.000 2.275.000 1.375.000
Sum opptjent egenkapital 1.276.000 1.385.000 1.554.000 735.000
Sum egenkapital 1.376.000 1.485.000 1.654.000 835.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 73.000 15.000 56.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 273.000 257.000
Skyldig offentlige avgifter -5.000 78.000 192.000 152.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 99.000 99.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 193.000 620.000 540.000
Sum gjeld og egenkapital 1.459.000 1.678.000 2.274.000 1.375.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.299.000 1.434.000 1.655.000 835.000
Likviditetsgrad 1 16.7 8.4 3.7 2.5
Likviditetsgrad 2 16.7 8.4 3.7 2.6
Soliditet 94.3 88.5 72.7 60.7
Resultatgrad 49.7 43.4
Rentedekningsgrad 1 948.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet -9.3 -13.1 48.2 68.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex