Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Andata Rune Anda
Juridisk navn:  Andata Rune Anda
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99589562
Ole Irgens' Vei 11 Ole Irgens' Vei 11 Fax:
5019 Bergen 5019 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 984266944
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/21/2002
Foretakstype: ENK
Hovedpunkter i regnskapet
2016
Omsetning: 109.000
Resultat: -9.000
Egenkapital: 0
Regnskap for  Andata Rune Anda
Resultat 2016
Driftsinntekter 109.000
Driftskostnader -117.000
Driftsresultat -9.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -9.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 109.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 109.000
Varekostnad -71.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -46.000
Driftskostnader -117.000
Driftsresultat -9.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet
Resultatgrad -8.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex