Andean Opportunities Fund Ltd
Juridisk navn:  Andean Opportunities Fund Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56181000
C/O Austevoll Seafood Asa Alfabygget C/O Austevoll Seafood Asa Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 991365273
Aksjekapital: 52.000 NOK
Etableringsdato: 6/26/2007
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
39.38%
Egenkapital  
  
-18.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2008 2007 2006
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -97.000 -160.000 -143.000 -199.000
Egenkapital: 5.370.000 6.552.000 5.206.000 6.060.000
Regnskap for  Andean Opportunities Fund Ltd
Resultat 2009 2008 2007 2006
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -21.000 -21.000 -50.000 -199.000
Driftsresultat -21.000 -21.000 -50.000 -199.000
Finansinntekter 110.000 202.000 136.000 0
Finanskostnader -186.000 -342.000 -229.000 0
Finans -76.000 -140.000 -93.000 0
Resultat før skatt -97.000 -160.000 -143.000 -199.000
Skattekostnad 27.000 45.000 96.000 0
Årsresultat -70.000 -115.000 -47.000 -199.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.883.000 13.001.000 9.844.000 11.124.000
Sum omløpsmidler 8.000 9.000 17.000 8.000
Sum eiendeler 10.891.000 13.010.000 9.861.000 11.132.000
Sum opptjent egenkapital -435.000 -482.000 -232.000
Sum egenkapital 5.370.000 6.552.000 5.206.000 6.060.000
Sum langsiktig gjeld 5.518.000 6.445.000 4.651.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 14.000 5.000 5.072.000
Sum gjeld og egenkapital 10.891.000 13.011.000 9.862.000 11.132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -21.000 -50.000 -199.000
Driftskostnader -21.000 -21.000 -50.000 -199.000
Driftsresultat -21.000 -21.000 -50.000 -199.000
Finansinntekter 110.000 202.000 136.000 0
Finanskostnader -186.000 -342.000 -229.000 0
Finans -76.000 -140.000 -93.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -70.000 -115.000 -47.000 -199.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 168.000 141.000 96.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.716.000 12.861.000 9.749.000
Sum anleggsmidler 10.883.000 13.001.000 9.844.000 11.124.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 10.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.000 9.000 7.000 8.000
Sum omløpsmidler 8.000 9.000 17.000 8.000
Sum eiendeler 10.891.000 13.010.000 9.861.000 11.132.000
Sum opptjent egenkapital -435.000 -482.000 -232.000
Sum egenkapital 5.370.000 6.552.000 5.206.000 6.060.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 74.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.518.000 6.445.000 4.651.000 0
Leverandørgjeld 0 14.000 5.000 5.072.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 14.000 5.000 5.072.000
Sum gjeld og egenkapital 10.891.000 13.011.000 9.862.000 11.132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000 -5.000 12.000 -5.064.000
Likviditetsgrad 1 4.0 0.6 3.4 0.0
Likviditetsgrad 2 4.1 0.7 3.5 0.1
Soliditet 49.3 50.4 52.8 54.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.5 0.5 0.4
Gjeldsgrad 1.0 1.0 0.9 0.8
Total kapitalrentabilitet 0.8 1.4 0.9 -1.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2007
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex