Andebu Pizza Alan Dylan
Juridisk navn:  Andebu Pizza Alan Dylan
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33443760
Andebuveien 792 Andebuveien 792 Fax:
3158 Andebu 3158 Andebu
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 982989558
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/20/2001
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Luca Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.51%
Resultat  
  
-48.25%
Egenkapital  
  
-67.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2006 2005 2004 2003
Omsetning: 849.000 862.000 627.000 453.000
Resultat: 148.000 286.000 137.000 99.000
Egenkapital: 62.000 189.000 105.000 60.000
Regnskap for  Andebu Pizza Alan Dylan
Resultat 2006 2005 2004 2003
Driftsinntekter 849.000 862.000 627.000 453.000
Driftskostnader -702.000 -576.000 -490.000 -354.000
Driftsresultat 148.000 286.000 137.000 99.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 148.000 286.000 137.000 99.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 148.000 286.000 137.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 40.000 0 15.000
Sum omløpsmidler 45.000 156.000 107.000 49.000
Sum eiendeler 77.000 196.000 107.000 64.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 62.000 189.000 105.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 8.000 1.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 77.000 197.000 106.000 64.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 849.000 862.000 627.000 453.000
Varekostnad -414.000 -361.000 -312.000 -234.000
Lønninger -61.000 -20.000 -2.000 -5.000
Avskrivning -8.000 -10.000 0 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -219.000 -185.000 -176.000 -115.000
Driftskostnader -702.000 -576.000 -490.000 -354.000
Driftsresultat 148.000 286.000 137.000 99.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 148.000 286.000 137.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 32.000 40.000 0 15.000
Varebeholdning 8.000 27.000 18.000 0
Kundefordringer 7.000 5.000 8.000 0
Andre fordringer 2.000 18.000 15.000 0
Sum investeringer
Kasse, bank 28.000 106.000 66.000 49.000
Sum omløpsmidler 45.000 156.000 107.000 49.000
Sum eiendeler 77.000 196.000 107.000 64.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 62.000 189.000 105.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 6.000 1.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 2.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 8.000 1.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 77.000 197.000 106.000 64.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 148.000 106.000 45.000
Likviditetsgrad 1 3.0 19.5 107.0 12.3
Likviditetsgrad 2 2.5 16.2 89.1 12.3
Soliditet 80.5 95.9 99.1 93.8
Resultatgrad 17.4 33.2 21.9 21.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 192.2 145.2 129.2 154.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2006
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex