Andenes Fiskemottak AS
Juridisk navn:  Andenes Fiskemottak AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91156833
C/O Regnskap Nordnorge Postboks 543 Hamnegata 69 Fax:
9256 Tromsø 8480 Andenes
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 995498278
Aksjekapital: 30.000.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 4/8/2010 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
48.03%
Resultat  
  
108.77%
Egenkapital  
  
-0.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 103.399.000 69.848.000 54.489.000 49.038.000 40.127.000
Resultat: 40.000 -456.000 -2.062.000 598.000 211.000
Egenkapital: 27.229.000 27.233.000 27.624.000 29.194.000 28.764.000
Regnskap for  Andenes Fiskemottak AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 103.399.000 69.848.000 54.489.000 49.038.000 40.127.000
Driftskostnader -102.193.000 -69.488.000 -55.501.000 -47.886.000 -38.956.000
Driftsresultat 1.206.000 361.000 -1.011.000 1.152.000 1.170.000
Finansinntekter 11.000 12.000 41.000 296.000 79.000
Finanskostnader -1.176.000 -830.000 -1.092.000 -850.000 -1.039.000
Finans -1.165.000 -818.000 -1.051.000 -554.000 -960.000
Resultat før skatt 40.000 -456.000 -2.062.000 598.000 211.000
Skattekostnad -45.000 66.000 493.000 -168.000 -76.000
Årsresultat -4.000 -390.000 -1.570.000 430.000 135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.347.000 41.103.000 41.747.000 43.507.000 45.832.000
Sum omløpsmidler 2.536.000 1.999.000 3.397.000 3.986.000 3.229.000
Sum eiendeler 41.883.000 43.102.000 45.144.000 47.493.000 49.061.000
Sum opptjent egenkapital -2.771.000 -2.767.000 -2.376.000 -806.000 -1.236.000
Sum egenkapital 27.229.000 27.233.000 27.624.000 29.194.000 28.764.000
Sum langsiktig gjeld 10.750.000 12.250.000 13.750.000 13.500.000 15.000.000
Sum kortsiktig gjeld 3.904.000 3.619.000 3.770.000 4.800.000 5.297.000
Sum gjeld og egenkapital 41.883.000 43.102.000 45.144.000 47.494.000 49.061.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 102.302.000 69.401.000 52.930.000 48.564.000 30.350.000
Andre inntekter 1.097.000 447.000 1.559.000 474.000 9.777.000
Driftsinntekter 103.399.000 69.848.000 54.489.000 49.038.000 40.127.000
Varekostnad -90.062.000 -61.355.000 -46.199.000 -38.988.000 -30.539.000
Lønninger -5.306.000 -3.425.000 -2.900.000 -2.890.000 -2.419.000
Avskrivning -2.000.000 -1.947.000 -3.493.000 -3.454.000 -3.229.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.825.000 -2.771.000 -2.960.000 -2.516.000 -2.682.000
Driftskostnader -102.193.000 -69.488.000 -55.501.000 -47.886.000 -38.956.000
Driftsresultat 1.206.000 361.000 -1.011.000 1.152.000 1.170.000
Finansinntekter 11.000 12.000 41.000 296.000 79.000
Finanskostnader -1.176.000 -830.000 -1.092.000 -850.000 -1.039.000
Finans -1.165.000 -818.000 -1.051.000 -554.000 -960.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -390.000 -1.570.000 430.000 135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 773.000 817.000 752.000 259.000 427.000
Fast eiendom 32.907.000 33.726.000 34.491.000 35.967.000 37.578.000
Maskiner anlegg 0 6.296.000 6.192.000 6.868.000 7.528.000
Driftsløsøre 5.602.000 87.000 113.000 103.000 147.000
Sum varige driftsmidler 38.509.000 40.109.000 40.795.000 42.938.000 45.253.000
Sum finansielle anleggsmidler 65.000 177.000 200.000 310.000 152.000
Sum anleggsmidler 39.347.000 41.103.000 41.747.000 43.507.000 45.832.000
Varebeholdning 436.000 154.000 144.000 93.000 131.000
Kundefordringer 126.000 414.000 1.450.000 379.000 1.819.000
Andre fordringer 1.102.000 1.115.000 1.139.000 886.000 727.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 872.000 316.000 664.000 2.628.000 552.000
Sum omløpsmidler 2.536.000 1.999.000 3.397.000 3.986.000 3.229.000
Sum eiendeler 41.883.000 43.102.000 45.144.000 47.493.000 49.061.000
Sum opptjent egenkapital -2.771.000 -2.767.000 -2.376.000 -806.000 -1.236.000
Sum egenkapital 27.229.000 27.233.000 27.624.000 29.194.000 28.764.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.093.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.750.000 12.250.000 13.750.000 13.500.000 15.000.000
Leverandørgjeld 419.000 1.061.000 649.000 783.000 820.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 187.000 78.000 135.000 119.000 94.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.205.000 2.480.000 2.986.000 3.898.000 4.382.000
Sum kortsiktig gjeld 3.904.000 3.619.000 3.770.000 4.800.000 5.297.000
Sum gjeld og egenkapital 41.883.000 43.102.000 45.144.000 47.494.000 49.061.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.368.000 -1.620.000 -373.000 -814.000 -2.068.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.9 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.9 0.9 0.6
Soliditet 6 63.2 61.2 61.5 58.6
Resultatgrad 1.2 0.5 -1.9 2.3 2.9
Rentedekningsgrad 1 0.4 -0.9 1.7 1.2
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 2.9 0.9 -2.1 3.0 2.5
Signatur
22.05.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
22.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex