Andenes Husflid Og Brukskunst AS
Juridisk navn:  Andenes Husflid Og Brukskunst AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76141002
Storgata 15 Storgata 15 Fax: 76141234
8480 Andenes 8480 Andenes
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 891340672
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 5/22/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.9%
Resultat  
  
504.17%
Egenkapital  
  
4.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.441.000 4.527.000 4.569.000 3.790.000 3.830.000
Resultat: 97.000 -24.000 256.000 53.000 229.000
Egenkapital: 1.614.000 1.546.000 1.573.000 1.387.000 1.357.000
Regnskap for  Andenes Husflid Og Brukskunst AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.441.000 4.527.000 4.569.000 3.790.000 3.830.000
Driftskostnader -4.324.000 -4.525.000 -4.283.000 -3.703.000 -3.561.000
Driftsresultat 116.000 2.000 286.000 87.000 269.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 5.000 10.000
Finanskostnader -21.000 -27.000 -32.000 -39.000 -50.000
Finans -19.000 -25.000 -30.000 -34.000 -40.000
Resultat før skatt 97.000 -24.000 256.000 53.000 229.000
Skattekostnad -29.000 -3.000 -70.000 -22.000 -62.000
Årsresultat 68.000 -26.000 185.000 31.000 167.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 560.000 616.000 670.000 724.000 783.000
Sum omløpsmidler 2.127.000 2.018.000 2.019.000 1.809.000 1.819.000
Sum eiendeler 2.687.000 2.634.000 2.689.000 2.533.000 2.602.000
Sum opptjent egenkapital 1.114.000 1.046.000 1.073.000 887.000 857.000
Sum egenkapital 1.614.000 1.546.000 1.573.000 1.387.000 1.357.000
Sum langsiktig gjeld 340.000 476.000 613.000 767.000 939.000
Sum kortsiktig gjeld 733.000 611.000 503.000 378.000 306.000
Sum gjeld og egenkapital 2.687.000 2.633.000 2.689.000 2.532.000 2.602.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.441.000 4.527.000 4.569.000 3.790.000 3.830.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.441.000 4.527.000 4.569.000 3.790.000 3.830.000
Varekostnad -1.345.000 -1.653.000 -1.631.000 -1.325.000 -1.356.000
Lønninger -2.344.000 -2.219.000 -2.001.000 -1.682.000 -1.576.000
Avskrivning -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -580.000 -598.000 -596.000 -641.000 -568.000
Driftskostnader -4.324.000 -4.525.000 -4.283.000 -3.703.000 -3.561.000
Driftsresultat 116.000 2.000 286.000 87.000 269.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 5.000 10.000
Finanskostnader -21.000 -27.000 -32.000 -39.000 -50.000
Finans -19.000 -25.000 -30.000 -34.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 68.000 -26.000 185.000 31.000 167.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 560.000 616.000 670.000 724.000 783.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 560.000 616.000 670.000 724.000 783.000
Varebeholdning 1.444.000 1.460.000 1.390.000 1.359.000 1.398.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 29.000 16.000 27.000 15.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 653.000 542.000 603.000 435.000 406.000
Sum omløpsmidler 2.127.000 2.018.000 2.019.000 1.809.000 1.819.000
Sum eiendeler 2.687.000 2.634.000 2.689.000 2.533.000 2.602.000
Sum opptjent egenkapital 1.114.000 1.046.000 1.073.000 887.000 857.000
Sum egenkapital 1.614.000 1.546.000 1.573.000 1.387.000 1.357.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 17.000 53.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 340.000 476.000 613.000 767.000 939.000
Leverandørgjeld 20.000 168.000 54.000 76.000 31.000
Betalbar skatt 28.000 4.000 71.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 473.000 249.000 214.000 161.000 145.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 212.000 189.000 164.000 141.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 733.000 611.000 503.000 378.000 306.000
Sum gjeld og egenkapital 2.687.000 2.633.000 2.689.000 2.532.000 2.602.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.394.000 1.407.000 1.516.000 1.431.000 1.513.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.3 4 4.8 5.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.3 1.2 1.4
Soliditet 60.1 58.7 58.5 54.8 52.2
Resultatgrad 2.6 0 6.3 2.3 7.0
Rentedekningsgrad 5.5 0.1 8.9 2.4 5.6
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 4.4 0.2 10.7 3.6 10.7
Signatur
30.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex