Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anders Wilhelmsen As
Juridisk navn:  Anders Wilhelmsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sagastubben 11 Sagastubben 11 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 917338272
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 4/21/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alna Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
634.48%
Egenkapital  
  
556.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.080.000 0 0
Resultat: 465.000 -87.000 -7.000
Egenkapital: 292.000 -64.000 23.000
Regnskap for  Anders Wilhelmsen As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.080.000 0 0
Driftskostnader -501.000 -88.000 -7.000
Driftsresultat 579.000 -88.000 -7.000
Finansinntekter -113.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -114.000 0 0
Resultat før skatt 465.000 -87.000 -7.000
Skattekostnad -108.000 0 0
Årsresultat 357.000 -87.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 221.000 0 0
Sum omløpsmidler 222.000 21.000 30.000
Sum eiendeler 443.000 21.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 262.000 -94.000 -7.000
Sum egenkapital 292.000 -64.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 70.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 80.000 85.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 442.000 21.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 626.000 0 0
Andre inntekter 454.000 0 0
Driftsinntekter 1.080.000 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -258.000 0 0
Avskrivning -70.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -173.000 -88.000 -7.000
Driftskostnader -501.000 -88.000 -7.000
Driftsresultat 579.000 -88.000 -7.000
Finansinntekter -113.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -114.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 357.000 -87.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 150.000 0 0
Sum varige driftsmidler 150.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 71.000 0 0
Sum anleggsmidler 221.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 1.000 18.000 0
Sum investeringer 217.000 0 0
Kasse, bank 4.000 3.000 30.000
Sum omløpsmidler 222.000 21.000 30.000
Sum eiendeler 443.000 21.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 262.000 -94.000 -7.000
Sum egenkapital 292.000 -64.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 70.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 70.000 0 0
Leverandørgjeld 4.000 83.000 0
Betalbar skatt 38.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 2.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 80.000 85.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 442.000 21.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 142.000 -64.000 23.000
Likviditetsgrad 1 2.8 0.2 4.3
Likviditetsgrad 2 2.8 0.2 4.3
Soliditet 66.1 -304.8 76.7
Resultatgrad 53.6
Rentedekningsgrad 5
Gjeldsgrad 0.5 -1.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 105.4 -23.3
Signatur
20.06.2016
Prokurister
20.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex