Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Andersen Maritime As
Juridisk navn:  Andersen Maritime As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skraneskogen 18A Skraneskogen 18A Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 913778219
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/13/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-112.44%
Egenkapital  
  
-10.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 1.897.000
Resultat: -294.000 2.364.000 14.305.000 332.000 471.000
Egenkapital: 6.479.000 7.273.000 5.968.000 73.000 91.000
Regnskap for  Andersen Maritime As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 1.897.000
Driftskostnader -42.000 -56.000 -64.000 -13.000 -1.430.000
Driftsresultat -42.000 -56.000 -64.000 -13.000 467.000
Finansinntekter -186.000 2.442.000 14.426.000 346.000 5.000
Finanskostnader -66.000 -21.000 -58.000 0 -1.000
Finans -252.000 2.421.000 14.368.000 346.000 4.000
Resultat før skatt -294.000 2.364.000 14.305.000 332.000 471.000
Skattekostnad 0 -9.000 -10.000 0 -130.000
Årsresultat -294.000 2.355.000 14.295.000 332.000 341.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.019.000 1.504.000 6.972.000 1.580.000 1.220.000
Sum omløpsmidler 4.460.000 6.829.000 2.956.000 111.000 727.000
Sum eiendeler 6.479.000 8.333.000 9.928.000 1.691.000 1.947.000
Sum opptjent egenkapital 6.449.000 7.243.000 5.938.000 43.000 61.000
Sum egenkapital 6.479.000 7.273.000 5.968.000 73.000 91.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.215.000 1.215.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.059.000 3.960.000 403.000 641.000
Sum gjeld og egenkapital 6.479.000 8.332.000 9.928.000 1.691.000 1.947.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 1.897.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 1.897.000
Varekostnad 0 0 0 0 -7.000
Lønninger 0 0 0 0 -1.187.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -42.000 -56.000 -64.000 -13.000 -236.000
Driftskostnader -42.000 -56.000 -64.000 -13.000 -1.430.000
Driftsresultat -42.000 -56.000 -64.000 -13.000 467.000
Finansinntekter -186.000 2.442.000 14.426.000 346.000 5.000
Finanskostnader -66.000 -21.000 -58.000 0 -1.000
Finans -252.000 2.421.000 14.368.000 346.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -1.050.000 -2.201.000 -350.000 -400.000
Årsresultat -294.000 2.355.000 14.295.000 332.000 341.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.019.000 1.504.000 6.972.000 1.580.000 1.220.000
Sum anleggsmidler 2.019.000 1.504.000 6.972.000 1.580.000 1.220.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.040.000 1.107.000 1.158.000 4.000 9.000
Sum investeringer 3.029.000 4.534.000 0 0 0
Kasse, bank 391.000 1.188.000 1.799.000 108.000 718.000
Sum omløpsmidler 4.460.000 6.829.000 2.956.000 111.000 727.000
Sum eiendeler 6.479.000 8.333.000 9.928.000 1.691.000 1.947.000
Sum opptjent egenkapital 6.449.000 7.243.000 5.938.000 43.000 61.000
Sum egenkapital 6.479.000 7.273.000 5.968.000 73.000 91.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.215.000 1.215.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 9.000 10.000 0 130.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 46.000
Utbytte -500.000 -1.050.000 -2.201.000 -350.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 0 1.000 1.750.000 53.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.059.000 3.960.000 403.000 641.000
Sum gjeld og egenkapital 6.479.000 8.332.000 9.928.000 1.691.000 1.947.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.460.000 5.770.000 -1.004.000 -292.000 86.000
Likviditetsgrad 1 6.4 0.7 0.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0 6.4 0.7 0.3 1.2
Soliditet 1 87.3 60.1 4.3 4.7
Resultatgrad 24.6
Rentedekningsgrad -0.6 -2.7 -1.1 472.0
Gjeldsgrad 0 0.1 0.7 22.2 20.4
Total kapitalrentabilitet -3.5 28.6 144.7 19.7 24.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex