Anderssen + Fremming Sivilarkitekter Mnal As
Juridisk navn:  Anderssen + Fremming Sivilarkitekter Mnal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62549800
Postboks 556 Torggata 52 Fax: 62549801
2304 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 974281082
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 12/30/1994
Foretakstype: AS
Tidligere navn: anderssen å fremming sivilarkitekter mnal as
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Hamar Regnskapsforum As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.59%
Resultat  
  
-14.42%
Egenkapital  
  
-13.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.781.000 16.682.000 14.246.000 13.312.000 11.482.000
Resultat: 2.232.000 2.608.000 3.191.000 3.942.000 537.000
Egenkapital: 1.886.000 2.175.000 2.647.000 221.000 428.000
Regnskap for  Anderssen + Fremming Sivilarkitekter Mnal As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.781.000 16.682.000 14.246.000 13.312.000 11.482.000
Driftskostnader -14.568.000 -14.105.000 -11.084.000 -9.389.000 -10.999.000
Driftsresultat 2.213.000 2.578.000 3.163.000 3.922.000 483.000
Finansinntekter 20.000 30.000 31.000 19.000 57.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 -2.000
Finans 20.000 30.000 29.000 19.000 55.000
Resultat før skatt 2.232.000 2.608.000 3.191.000 3.942.000 537.000
Skattekostnad -511.000 -591.000 -765.000 -998.000 -145.000
Årsresultat 1.721.000 2.017.000 2.426.000 2.943.000 391.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 205.000 124.000 0 12.000 47.000
Sum omløpsmidler 5.267.000 5.545.000 6.801.000 7.167.000 5.851.000
Sum eiendeler 5.472.000 5.669.000 6.801.000 7.179.000 5.898.000
Sum opptjent egenkapital 1.736.000 2.025.000 2.497.000 71.000 278.000
Sum egenkapital 1.886.000 2.175.000 2.647.000 221.000 428.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 3.587.000 3.494.000 4.154.000 6.958.000 5.463.000
Sum gjeld og egenkapital 5.473.000 5.669.000 6.801.000 7.179.000 5.898.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.781.000 16.682.000 14.243.000 13.312.000 11.482.000
Andre inntekter 0 0 3.000 0 0
Driftsinntekter 16.781.000 16.682.000 14.246.000 13.312.000 11.482.000
Varekostnad -965.000 -1.895.000 -728.000 -771.000 -769.000
Lønninger -11.682.000 -10.322.000 -8.662.000 -7.842.000 -8.040.000
Avskrivning -65.000 -7.000 -12.000 -35.000 -69.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.856.000 -1.451.000 -1.264.000 -1.434.000 -1.585.000
Driftskostnader -14.568.000 -14.105.000 -11.084.000 -9.389.000 -10.999.000
Driftsresultat 2.213.000 2.578.000 3.163.000 3.922.000 483.000
Finansinntekter 20.000 30.000 31.000 19.000 57.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 -2.000
Finans 20.000 30.000 29.000 19.000 55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.010.000 -2.490.000 0 -3.150.000 -1.200.000
Årsresultat 1.721.000 2.017.000 2.426.000 2.943.000 391.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 205.000 124.000 0 12.000 47.000
Sum varige driftsmidler 205.000 124.000 0 12.000 47.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 205.000 124.000 0 12.000 47.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.803.000 2.569.000 2.464.000 3.725.000 3.740.000
Andre fordringer 250.000 181.000 209.000 166.000 145.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.214.000 2.795.000 4.128.000 3.276.000 1.966.000
Sum omløpsmidler 5.267.000 5.545.000 6.801.000 7.167.000 5.851.000
Sum eiendeler 5.472.000 5.669.000 6.801.000 7.179.000 5.898.000
Sum opptjent egenkapital 1.736.000 2.025.000 2.497.000 71.000 278.000
Sum egenkapital 1.886.000 2.175.000 2.647.000 221.000 428.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 7.000
Leverandørgjeld 97.000 101.000 136.000 55.000 101.000
Betalbar skatt 511.000 591.000 765.000 1.005.000 234.000
Skyldig offentlige avgifter 1.817.000 1.680.000 1.500.000 1.712.000 1.421.000
Utbytte -2.010.000 -2.490.000 0 -3.150.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.161.000 1.123.000 1.752.000 1.036.000 2.506.000
Sum kortsiktig gjeld 3.587.000 3.494.000 4.154.000 6.958.000 5.463.000
Sum gjeld og egenkapital 5.473.000 5.669.000 6.801.000 7.179.000 5.898.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.680.000 2.051.000 2.647.000 209.000 388.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.6 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.6 1 1.1
Soliditet 34.5 38.4 38.9 3.1 7.3
Resultatgrad 13.2 15.5 22.2 29.5 4.2
Rentedekningsgrad 1581.5 270.0
Gjeldsgrad 1.9 1.6 1.6 31.5 12.8
Total kapitalrentabilitet 40.8 4 4 54.9 9.2
Signatur
26.04.2019
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex