Andre Regnskap AS
Juridisk navn:  Andre Regnskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70195880
Postboks 12 Sjøbakken 25 Fax: 70195882
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 944920803
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/2/1987 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: andrè rådgivning as
Revisor: Skaarbrevik & Isaksen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.41%
Resultat  
  
-102.99%
Egenkapital  
  
-1.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.041.000 3.512.000 3.098.000 2.618.000 2.212.000
Resultat: -8.000 268.000 357.000 329.000 291.000
Egenkapital: 973.000 989.000 1.094.000 1.139.000 1.157.000
Regnskap for  Andre Regnskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.041.000 3.512.000 3.098.000 2.618.000 2.212.000
Driftskostnader -3.049.000 -3.229.000 -2.742.000 -2.282.000 -1.920.000
Driftsresultat -8.000 283.000 356.000 336.000 292.000
Finansinntekter 7.000 -7.000 12.000 13.000 20.000
Finanskostnader -6.000 -8.000 -10.000 -20.000 -21.000
Finans 1.000 -15.000 2.000 -7.000 -1.000
Resultat før skatt -8.000 268.000 357.000 329.000 291.000
Skattekostnad -8.000 -73.000 -102.000 -94.000 -21.000
Årsresultat -15.000 194.000 255.000 236.000 270.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 614.000 742.000 924.000 697.000 1.270.000
Sum omløpsmidler 936.000 1.262.000 1.190.000 1.009.000 776.000
Sum eiendeler 1.550.000 2.004.000 2.114.000 1.706.000 2.046.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 52.000 157.000 202.000 220.000
Sum egenkapital 973.000 989.000 1.094.000 1.139.000 1.157.000
Sum langsiktig gjeld 48.000 100.000 153.000 258.000 357.000
Sum kortsiktig gjeld 529.000 915.000 867.000 309.000 532.000
Sum gjeld og egenkapital 1.550.000 2.004.000 2.114.000 1.706.000 2.046.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.041.000 3.512.000 3.098.000 2.618.000 2.212.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.041.000 3.512.000 3.098.000 2.618.000 2.212.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.111.000 -2.212.000 -1.813.000 -1.565.000 -1.362.000
Avskrivning -78.000 -78.000 -78.000 -78.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -860.000 -939.000 -851.000 -639.000 -542.000
Driftskostnader -3.049.000 -3.229.000 -2.742.000 -2.282.000 -1.920.000
Driftsresultat -8.000 283.000 356.000 336.000 292.000
Finansinntekter 7.000 -7.000 12.000 13.000 20.000
Finanskostnader -6.000 -8.000 -10.000 -20.000 -21.000
Finans 1.000 -15.000 2.000 -7.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 -300.000 0 0
Årsresultat -15.000 194.000 255.000 236.000 270.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 64.000 142.000 220.000 298.000 376.000
Sum varige driftsmidler 64.000 142.000 220.000 298.000 376.000
Sum finansielle anleggsmidler 550.000 600.000 704.000 400.000 894.000
Sum anleggsmidler 614.000 742.000 924.000 697.000 1.270.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 471.000 633.000 473.000 344.000 475.000
Andre fordringer 50.000 27.000 110.000 235.000 132.000
Sum investeringer 121.000 123.000 138.000 133.000 124.000
Kasse, bank 295.000 480.000 470.000 297.000 45.000
Sum omløpsmidler 936.000 1.262.000 1.190.000 1.009.000 776.000
Sum eiendeler 1.550.000 2.004.000 2.114.000 1.706.000 2.046.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 52.000 157.000 202.000 220.000
Sum egenkapital 973.000 989.000 1.094.000 1.139.000 1.157.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 66.000
Sum langsiktig gjeld 48.000 100.000 153.000 258.000 357.000
Leverandørgjeld 32.000 4.000 73.000 3.000 26.000
Betalbar skatt 8.000 76.000 100.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 239.000 301.000 204.000 151.000 260.000
Utbytte 0 -300.000 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 249.000 234.000 190.000 154.000 179.000
Sum kortsiktig gjeld 529.000 915.000 867.000 309.000 532.000
Sum gjeld og egenkapital 1.550.000 2.004.000 2.114.000 1.706.000 2.046.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 407.000 347.000 323.000 700.000 244.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.4 1.4 3.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.8 1.4 1.4 3.3 1.5
Soliditet 62.8 49.4 51.8 66.8 56.5
Resultatgrad -0.3 8.1 11.5 12.8 13.2
Rentedekningsgrad -1.3 35.4 35.6 17.4 14.9
Gjeldsgrad 0.6 1 0.9 0.5 0.8
Total kapitalrentabilitet -0.1 13.8 17.4 20.5 15.2
Signatur
09.02.2010
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.02.2010
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex