Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Andrew Bakken Holding AS
Juridisk navn:  Andrew Bakken Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Bakken Andrew V/ Andrew Jay Bakken Fax:
6674 Kvisvik 6674 Kvisvik
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Tingvoll
Org.nr: 989195964
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/13/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Andre Hansø As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-666.67%
Egenkapital  
  
-2.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -17.000 3.000 -9.000 -11.000 13.000
Egenkapital: 571.000 585.000 583.000 590.000 598.000
Regnskap for  Andrew Bakken Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -5.000 -5.000 -6.000 -10.000
Driftsresultat -8.000 -5.000 -5.000 -6.000 -10.000
Finansinntekter 0 13.000 0 0 25.000
Finanskostnader -9.000 -5.000 -4.000 -5.000 -2.000
Finans -9.000 8.000 -4.000 -5.000 23.000
Resultat før skatt -17.000 3.000 -9.000 -11.000 13.000
Skattekostnad 3.000 -1.000 2.000 2.000 -3.000
Årsresultat -14.000 2.000 -7.000 -8.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 966.000 963.000 964.000 962.000 960.000
Sum omløpsmidler 1.015.000 890.000 378.000 273.000 273.000
Sum eiendeler 1.981.000 1.853.000 1.342.000 1.235.000 1.233.000
Sum opptjent egenkapital 468.000 482.000 480.000 487.000 495.000
Sum egenkapital 571.000 585.000 583.000 590.000 598.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.411.000 1.269.000 758.000 645.000 634.000
Sum gjeld og egenkapital 1.982.000 1.854.000 1.341.000 1.235.000 1.232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -5.000 -5.000 -6.000 -10.000
Driftskostnader -8.000 -5.000 -5.000 -6.000 -10.000
Driftsresultat -8.000 -5.000 -5.000 -6.000 -10.000
Finansinntekter 0 13.000 0 0 25.000
Finanskostnader -9.000 -5.000 -4.000 -5.000 -2.000
Finans -9.000 8.000 -4.000 -5.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 2.000 -7.000 -8.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 10.000 11.000 9.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 953.000 953.000 953.000 953.000 953.000
Sum anleggsmidler 966.000 963.000 964.000 962.000 960.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 670.000 670.000 375.000 270.000 270.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.015.000 890.000 378.000 273.000 273.000
Sum eiendeler 1.981.000 1.853.000 1.342.000 1.235.000 1.233.000
Sum opptjent egenkapital 468.000 482.000 480.000 487.000 495.000
Sum egenkapital 571.000 585.000 583.000 590.000 598.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 11.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.411.000 1.269.000 758.000 634.000 623.000
Sum kortsiktig gjeld 1.411.000 1.269.000 758.000 645.000 634.000
Sum gjeld og egenkapital 1.982.000 1.854.000 1.341.000 1.235.000 1.232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -396.000 -379.000 -380.000 -372.000 -361.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5
Soliditet 28.8 31.6 43.5 47.8 48.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.9 -1.3 -1.2 7.5
Gjeldsgrad 2.5 2.2 1.3 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet -0.4 0.4 -0.4 -0.5 1.2
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex