Andro Eiendom As
Juridisk navn:  Andro Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikåsen 15 Olsvikåsen 15 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919039426
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/9/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-60%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 27.000 0 0
Resultat: 18.000 0 0
Egenkapital: 12.000 30.000 30.000
Regnskap for  Andro Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 27.000 0 0
Driftskostnader -9.000 0 0
Driftsresultat 18.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 18.000 0 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 18.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.095.000 0 0
Sum omløpsmidler 27.000 0 0
Sum eiendeler 4.122.000 0 0
Sum opptjent egenkapital -18.000 0 0
Sum egenkapital 12.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 4.103.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.123.000 30.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 27.000 0 0
Driftsinntekter 27.000 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -7.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 0 0
Driftskostnader -9.000 0 0
Driftsresultat 18.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 18.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.095.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.095.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.095.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 27.000 0 0
Sum omløpsmidler 27.000 0 0
Sum eiendeler 4.122.000 0 0
Sum opptjent egenkapital -18.000 0 0
Sum egenkapital 12.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.103.000 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.123.000 30.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000 0 0
Likviditetsgrad 1 3.4
Likviditetsgrad 2 3.4 0 0
Soliditet 0.3 1 1
Resultatgrad 66.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 342.6 0 0
Total kapitalrentabilitet 0.4 0 0
Signatur
27.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex