Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anexa Holding Ltd
Juridisk navn:  Anexa Holding Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98331134
Postboks 138 Vestlandvegen 13 Fax:
1300 Sandvika 3522 Bjoneroa
Fylke: Kommune:
Oppland Gran
Org.nr: 919093846
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/27/2017
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 6.000
Resultat: -31.000
Egenkapital: -31.000
Regnskap for  Anexa Holding Ltd
Resultat 2017
Driftsinntekter 6.000
Driftskostnader -37.000
Driftsresultat -31.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -31.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler -29.000
Sum eiendeler -29.000
Sum opptjent egenkapital -31.000
Sum egenkapital -31.000
Sum langsiktig gjeld -30.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000
Sum gjeld og egenkapital -29.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 6.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -37.000
Driftskostnader -37.000
Driftsresultat -31.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer -30.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.000
Sum omløpsmidler -29.000
Sum eiendeler -29.000
Sum opptjent egenkapital -31.000
Sum egenkapital -31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld -30.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000
Sum gjeld og egenkapital -29.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -61.000
Likviditetsgrad 1 -0.9
Likviditetsgrad 2 -0.9
Soliditet 106.9
Resultatgrad -516.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.1
Total kapitalrentabilitet 106.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex