Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Angelia As
Juridisk navn:  Angelia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 175 Fax:
9252 Tromsø 9584 Sør-Tverrfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Loppa
Org.nr: 917929238
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 10/14/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-115.28%
Egenkapital  
  
14.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 100.000 0
Resultat: -1.789.000 -831.000 -138.000
Egenkapital: 2.654.000 2.327.000 2.141.000
Regnskap for  Angelia As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 100.000 0
Driftskostnader -1.783.000 -931.000 -138.000
Driftsresultat -1.783.000 -831.000 -138.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -6.000 0 0
Finans -6.000 0 0
Resultat før skatt -1.789.000 -831.000 -138.000
Skattekostnad 420.000 203.000 0
Årsresultat -1.369.000 -627.000 -101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.232.000 2.825.000 1.475.000
Sum omløpsmidler 3.688.000 1.196.000 773.000
Sum eiendeler 8.920.000 4.021.000 2.248.000
Sum opptjent egenkapital 513.000 186.000 0
Sum egenkapital 2.654.000 2.327.000 2.141.000
Sum langsiktig gjeld 985.000 98.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 5.282.000 1.596.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 8.921.000 4.021.000 2.248.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 100.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 100.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -300.000 -150.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.483.000 -781.000 -113.000
Driftskostnader -1.783.000 -931.000 -138.000
Driftsresultat -1.783.000 -831.000 -138.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -6.000 0 0
Finans -6.000 0 0
Konsernbidrag 1.696.000 814.000 242.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.369.000 -627.000 -101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 2.825.000 1.475.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.232.000 2.825.000 1.475.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.232.000 2.825.000 1.475.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 100.000 0
Andre fordringer 10.000 12.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 305.000 13.000 438.000
Sum omløpsmidler 3.688.000 1.196.000 773.000
Sum eiendeler 8.920.000 4.021.000 2.248.000
Sum opptjent egenkapital 513.000 186.000 0
Sum egenkapital 2.654.000 2.327.000 2.141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 185.000 98.000 44.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.237.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 985.000 98.000 44.000
Leverandørgjeld 2.024.000 1.596.000 63.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.282.000 1.596.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 8.921.000 4.021.000 2.248.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.594.000 -400.000 710.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 12.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 12.3
Soliditet 29.8 57.9 95.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -297.2
Gjeldsgrad 2.4 0.7 0
Total kapitalrentabilitet - -20.7 -6.1
Signatur
23.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex