Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Angle Engineering
Juridisk navn:  Angle Engineering
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90250459
Postboks 141 Skjeraberget 104 Fax:
4367 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 994252402
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/22/2009
Foretakstype: NUF
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
59.78%
Resultat  
  
1966.67%
Egenkapital  
  
700%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.903.000 1.191.000 1.939.000 2.091.000 1.874.000
Resultat: 392.000 -21.000 600.000 273.000 403.000
Egenkapital: 8.000 1.000 17.000 64.000 272.000
Regnskap for  Angle Engineering
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.903.000 1.191.000 1.939.000 2.091.000 1.874.000
Driftskostnader -1.506.000 -1.217.000 -1.332.000 -1.808.000 -1.480.000
Driftsresultat 398.000 -26.000 607.000 283.000 394.000
Finansinntekter 0 13.000 0 0 12.000
Finanskostnader -6.000 -8.000 -6.000 -10.000 -3.000
Finans -6.000 5.000 -6.000 -10.000 9.000
Resultat før skatt 392.000 -21.000 600.000 273.000 403.000
Skattekostnad -90.000 5.000 -148.000 -81.000 -115.000
Årsresultat 302.000 -16.000 452.000 193.000 288.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 236.000 7.000 7.000 7.000 31.000
Sum omløpsmidler 954.000 517.000 1.179.000 431.000 966.000
Sum eiendeler 1.190.000 524.000 1.186.000 438.000 997.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 1.000 17.000 64.000 272.000
Sum egenkapital 8.000 1.000 17.000 64.000 272.000
Sum langsiktig gjeld 14.000 4.000 9.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.168.000 520.000 1.161.000 374.000 725.000
Sum gjeld og egenkapital 1.190.000 525.000 1.187.000 438.000 997.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.903.000 1.191.000 1.864.000 2.091.000 1.874.000
Andre inntekter 0 0 75.000 0 0
Driftsinntekter 1.903.000 1.191.000 1.939.000 2.091.000 1.874.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.317.000 -1.110.000 -1.147.000 -1.528.000 -1.292.000
Avskrivning -18.000 0 0 -24.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -171.000 -107.000 -185.000 -256.000 -166.000
Driftskostnader -1.506.000 -1.217.000 -1.332.000 -1.808.000 -1.480.000
Driftsresultat 398.000 -26.000 607.000 283.000 394.000
Finansinntekter 0 13.000 0 0 12.000
Finanskostnader -6.000 -8.000 -6.000 -10.000 -3.000
Finans -6.000 5.000 -6.000 -10.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -295.000 0 -500.000 -400.000 -300.000
Årsresultat 302.000 -16.000 452.000 193.000 288.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 229.000 0 0 0 24.000
Sum varige driftsmidler 229.000 0 0 0 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum anleggsmidler 236.000 7.000 7.000 7.000 31.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 435.000 15.000 244.000 0 10.000
Andre fordringer 384.000 403.000 912.000 122.000 666.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 135.000 99.000 22.000 308.000 290.000
Sum omløpsmidler 954.000 517.000 1.179.000 431.000 966.000
Sum eiendeler 1.190.000 524.000 1.186.000 438.000 997.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 1.000 17.000 64.000 272.000
Sum egenkapital 8.000 1.000 17.000 64.000 272.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 4.000 9.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.000 4.000 9.000 0 0
Leverandørgjeld 6.000 17.000 24.000 0 0
Betalbar skatt 80.000 0 139.000 81.000 116.000
Skyldig offentlige avgifter 682.000 368.000 406.000 248.000 205.000
Utbytte -295.000 0 -500.000 -400.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 105.000 134.000 92.000 45.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 1.168.000 520.000 1.161.000 374.000 725.000
Sum gjeld og egenkapital 1.190.000 525.000 1.187.000 438.000 997.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -214.000 -3.000 18.000 57.000 241.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 1 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 1 1 1.2 1.4
Soliditet 0.7 0.2 1.4 14.6 27.3
Resultatgrad 20.9 -2.2 31.3 13.5 21.0
Rentedekningsgrad 66.3 -3.3 101.2 28.3 135.3
Gjeldsgrad 147.8 5 68.8 5.8 2.7
Total kapitalrentabilitet 33.4 -2.5 51.1 64.6 40.7
Signatur
29.07.2016
SIGNATUR
SALTE JONE
Prokurister
29.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex