Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Angvik Elektro AS
Juridisk navn:  Angvik Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71293261
Kråkholmvegen 22 Kråkholmvegen 22 Fax: 71293472
6460 Eidsvåg I Romsdal 6460 Eidsvåg I Romsdal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 886670362
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 3/10/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Romsdal Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
35.35%
Resultat  
  
339.96%
Egenkapital  
  
60.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.368.000 9.138.000 7.782.000 9.627.000 9.389.000
Resultat: 1.135.000 -473.000 -465.000 97.000 318.000
Egenkapital: 2.883.000 1.800.000 2.276.000 2.742.000 2.671.000
Regnskap for  Angvik Elektro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.368.000 9.138.000 7.782.000 9.627.000 9.389.000
Driftskostnader -11.192.000 -9.592.000 -8.244.000 -9.529.000 -9.074.000
Driftsresultat 1.175.000 -455.000 -462.000 98.000 316.000
Finansinntekter 7.000 6.000 8.000 12.000 20.000
Finanskostnader -48.000 -24.000 -11.000 -12.000 -17.000
Finans -41.000 -18.000 -3.000 0 3.000
Resultat før skatt 1.135.000 -473.000 -465.000 97.000 318.000
Skattekostnad -52.000 -4.000 0 -27.000 -93.000
Årsresultat 1.083.000 -477.000 -465.000 71.000 226.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 691.000 79.000 127.000 173.000 198.000
Sum omløpsmidler 4.602.000 3.775.000 4.331.000 4.183.000 4.271.000
Sum eiendeler 5.293.000 3.854.000 4.458.000 4.356.000 4.469.000
Sum opptjent egenkapital 2.733.000 1.650.000 2.126.000 2.592.000 2.521.000
Sum egenkapital 2.883.000 1.800.000 2.276.000 2.742.000 2.671.000
Sum langsiktig gjeld 669.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.741.000 2.053.000 2.181.000 1.614.000 1.798.000
Sum gjeld og egenkapital 5.293.000 3.853.000 4.457.000 4.356.000 4.469.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.002.000 9.045.000 7.782.000 9.589.000 9.342.000
Andre inntekter 365.000 93.000 0 37.000 47.000
Driftsinntekter 12.368.000 9.138.000 7.782.000 9.627.000 9.389.000
Varekostnad -4.952.000 -3.939.000 -2.943.000 -4.202.000 -3.632.000
Lønninger -4.503.000 -3.802.000 -3.629.000 -3.657.000 -3.829.000
Avskrivning -217.000 -44.000 -46.000 -54.000 -72.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.520.000 -1.807.000 -1.626.000 -1.616.000 -1.541.000
Driftskostnader -11.192.000 -9.592.000 -8.244.000 -9.529.000 -9.074.000
Driftsresultat 1.175.000 -455.000 -462.000 98.000 316.000
Finansinntekter 7.000 6.000 8.000 12.000 20.000
Finanskostnader -48.000 -24.000 -11.000 -12.000 -17.000
Finans -41.000 -18.000 -3.000 0 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.083.000 -477.000 -465.000 71.000 226.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 30.000 39.000 43.000 44.000 38.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 18.000 33.000 50.000 68.000
Driftsløsøre 661.000 21.000 51.000 80.000 93.000
Sum varige driftsmidler 661.000 39.000 84.000 130.000 160.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 691.000 79.000 127.000 173.000 198.000
Varebeholdning 644.000 687.000 795.000 555.000 592.000
Kundefordringer 1.668.000 1.454.000 1.656.000 2.371.000 1.950.000
Andre fordringer 375.000 361.000 406.000 116.000 162.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.915.000 1.273.000 1.474.000 1.140.000 1.566.000
Sum omløpsmidler 4.602.000 3.775.000 4.331.000 4.183.000 4.271.000
Sum eiendeler 5.293.000 3.854.000 4.458.000 4.356.000 4.469.000
Sum opptjent egenkapital 2.733.000 1.650.000 2.126.000 2.592.000 2.521.000
Sum egenkapital 2.883.000 1.800.000 2.276.000 2.742.000 2.671.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 669.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 439.000 829.000 866.000 536.000 355.000
Betalbar skatt 42.000 0 0 32.000 119.000
Skyldig offentlige avgifter 787.000 567.000 628.000 530.000 587.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 473.000 658.000 688.000 515.000 737.000
Sum kortsiktig gjeld 1.741.000 2.053.000 2.181.000 1.614.000 1.798.000
Sum gjeld og egenkapital 5.293.000 3.853.000 4.457.000 4.356.000 4.469.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.861.000 1.722.000 2.150.000 2.569.000 2.473.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.8 2 2.6 2.4
Likviditetsgrad 2 2.3 1.5 1.6 2.2 2.1
Soliditet 54.5 46.7 51.1 62.9 59.8
Resultatgrad 9.5 - -5.9 1 3.4
Rentedekningsgrad 24.5 - 8.2 19.8
Gjeldsgrad 0.8 1.1 1 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 22.3 -11.7 -10.2 2.5 7.5
Signatur
11.02.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
11.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex