Anikken Berg Holding AS
Juridisk navn:  Anikken Berg Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Einebæråsen 7 Einebæråsen 7 Fax:
6429 Molde 6429 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 993085677
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
642.51%
Egenkapital  
  
71.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 6.987.000 941.000 -6.000 3.033.000 -255.000
Egenkapital: 15.154.000 8.827.000 8.111.000 8.118.000 5.085.000
Regnskap for  Anikken Berg Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -9.000 -7.000 -10.000 -5.000
Driftsresultat -10.000 -9.000 -7.000 -10.000 -5.000
Finansinntekter 6.996.000 950.000 0 3.043.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -251.000
Finans 6.996.000 950.000 0 3.043.000 -250.000
Resultat før skatt 6.987.000 941.000 -6.000 3.033.000 -255.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.987.000 941.000 -6.000 3.033.000 -255.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.821.000 8.779.000 8.054.000 8.054.000 13.538.000
Sum omløpsmidler 345.000 48.000 57.000 63.000 72.000
Sum eiendeler 15.166.000 8.827.000 8.111.000 8.117.000 13.610.000
Sum opptjent egenkapital 15.004.000 8.677.000 7.961.000 7.968.000 4.935.000
Sum egenkapital 15.154.000 8.827.000 8.111.000 8.118.000 5.085.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 8.526.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 15.167.000 8.827.000 8.111.000 8.118.000 13.611.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -9.000 -7.000 -10.000 -5.000
Driftskostnader -10.000 -9.000 -7.000 -10.000 -5.000
Driftsresultat -10.000 -9.000 -7.000 -10.000 -5.000
Finansinntekter 6.996.000 950.000 0 3.043.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -251.000
Finans 6.996.000 950.000 0 3.043.000 -250.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -660.000 -225.000 0 0 0
Årsresultat 6.987.000 941.000 -6.000 3.033.000 -255.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 14.821.000 8.779.000 8.054.000 8.054.000 13.538.000
Sum anleggsmidler 14.821.000 8.779.000 8.054.000 8.054.000 13.538.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 345.000 48.000 57.000 63.000 72.000
Sum omløpsmidler 345.000 48.000 57.000 63.000 72.000
Sum eiendeler 15.166.000 8.827.000 8.111.000 8.117.000 13.610.000
Sum opptjent egenkapital 15.004.000 8.677.000 7.961.000 7.968.000 4.935.000
Sum egenkapital 15.154.000 8.827.000 8.111.000 8.118.000 5.085.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 8.526.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -660.000 -225.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 15.167.000 8.827.000 8.111.000 8.118.000 13.611.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 332.000 48.000 57.000 63.000 72.000
Likviditetsgrad 1 26.5
Likviditetsgrad 2 26.5 0 0 0 0.0
Soliditet 99.9 1 1 1 37.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0 1.7
Total kapitalrentabilitet 46.1 10.7 -0.1 37.4 0.0
Signatur
17.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex