Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aniksdal Bygg As
Juridisk navn:  Aniksdal Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95920994
Indrebøvegen 20 Indrebøvegen 20 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 916544685
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Secant As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
615.38%
Egenkapital  
  
-5.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 67.000 2.402.000
Resultat: 93.000 13.000 206.000
Egenkapital: 148.000 157.000 184.000
Regnskap for  Aniksdal Bygg As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 67.000 2.402.000
Driftskostnader -8.000 -53.000 -2.180.000
Driftsresultat -8.000 14.000 221.000
Finansinntekter 100.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -16.000
Finans 100.000 -1.000 -16.000
Resultat før skatt 93.000 13.000 206.000
Skattekostnad -2.000 -3.000 -51.000
Årsresultat 90.000 10.000 154.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 143.000
Sum omløpsmidler 188.000 145.000 442.000
Sum eiendeler 203.000 160.000 585.000
Sum opptjent egenkapital 118.000 127.000 154.000
Sum egenkapital 148.000 157.000 184.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000 0 309.000
Sum gjeld og egenkapital 203.000 160.000 585.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 2.402.000
Andre inntekter 0 67.000 0
Driftsinntekter 0 67.000 2.402.000
Varekostnad 0 0 -1.304.000
Lønninger 0 0 -629.000
Avskrivning 0 -15.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -38.000 -200.000
Driftskostnader -8.000 -53.000 -2.180.000
Driftsresultat -8.000 14.000 221.000
Finansinntekter 100.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -16.000
Finans 100.000 -1.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 90.000 10.000 154.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 128.000
Sum varige driftsmidler 0 0 128.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 143.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 7.000 7.000 223.000
Andre fordringer 9.000 134.000 63.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 171.000 4.000 156.000
Sum omløpsmidler 188.000 145.000 442.000
Sum eiendeler 203.000 160.000 585.000
Sum opptjent egenkapital 118.000 127.000 154.000
Sum egenkapital 148.000 157.000 184.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 92.000
Leverandørgjeld 0 0 80.000
Betalbar skatt 2.000 0 51.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 96.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 0 81.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000 0 309.000
Sum gjeld og egenkapital 203.000 160.000 585.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 136.000 145.000 133.000
Likviditetsgrad 1 3.6 1.4
Likviditetsgrad 2 3.6 0 1.4
Soliditet 72.9 98.1 31.5
Resultatgrad 20.9 9.2
Rentedekningsgrad 1 13.8
Gjeldsgrad 0.4 0 2.2
Total kapitalrentabilitet 45.3 8.8 37.8
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex