Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aninca As
Juridisk navn:  Aninca As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Magnus Barfots Veg 27 Magnus Barfots Veg 27 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Malvik
Org.nr: 992109483
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/30/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Arnesen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.18%
Resultat  
  
178.05%
Egenkapital  
  
74.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 825.000 861.000 816.000 1.005.000 541.000
Resultat: 96.000 -123.000 94.000 -114.000 28.000
Egenkapital: -25.000 -98.000 4.000 -90.000 24.000
Regnskap for  Aninca As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 825.000 861.000 816.000 1.005.000 541.000
Driftskostnader -728.000 -955.000 -722.000 -1.123.000 -514.000
Driftsresultat 96.000 -94.000 94.000 -119.000 28.000
Finansinntekter 0 0 0 5.000 0
Finanskostnader 0 -29.000 0 0 0
Finans 0 -29.000 0 5.000 0
Resultat før skatt 96.000 -123.000 94.000 -114.000 28.000
Skattekostnad -23.000 20.000 0 0 -7.000
Årsresultat 74.000 -102.000 94.000 -114.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 20.000 85.000 55.000 0
Sum omløpsmidler 306.000 191.000 396.000 435.000 327.000
Sum eiendeler 306.000 211.000 481.000 490.000 327.000
Sum opptjent egenkapital -260.000 -334.000 -232.000 -326.000 -212.000
Sum egenkapital -25.000 -98.000 4.000 -90.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 330.000 309.000 477.000 580.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 306.000 211.000 481.000 490.000 327.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 813.000 809.000 816.000 1.005.000 537.000
Andre inntekter 12.000 51.000 0 0 4.000
Driftsinntekter 825.000 861.000 816.000 1.005.000 541.000
Varekostnad -2.000 0 0 0 0
Lønninger -583.000 -748.000 -658.000 -924.000 -378.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -143.000 -207.000 -64.000 -199.000 -136.000
Driftskostnader -728.000 -955.000 -722.000 -1.123.000 -514.000
Driftsresultat 96.000 -94.000 94.000 -119.000 28.000
Finansinntekter 0 0 0 5.000 0
Finanskostnader 0 -29.000 0 0 0
Finans 0 -29.000 0 5.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 74.000 -102.000 94.000 -114.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 20.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 85.000 55.000 0
Sum anleggsmidler 0 20.000 85.000 55.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 19.000 0 141.000 0 66.000
Andre fordringer 1.000 0 26.000 73.000 64.000
Sum investeringer 0 0 37.000 29.000 29.000
Kasse, bank 285.000 191.000 192.000 333.000 168.000
Sum omløpsmidler 306.000 191.000 396.000 435.000 327.000
Sum eiendeler 306.000 211.000 481.000 490.000 327.000
Sum opptjent egenkapital -260.000 -334.000 -232.000 -326.000 -212.000
Sum egenkapital -25.000 -98.000 4.000 -90.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 31.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 2.000 0 0 0 7.000
Skyldig offentlige avgifter 258.000 237.000 217.000 294.000 170.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 73.000 260.000 286.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 330.000 309.000 477.000 580.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 306.000 211.000 481.000 490.000 327.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.000 -118.000 -81.000 -145.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.6 0.8 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 0.8 0.8 1.1
Soliditet -8.2 -46.4 0.8 -18.4 7.3
Resultatgrad 11.6 -10.9 11.5 -11.8 5.2
Rentedekningsgrad -3.2
Gjeldsgrad -13.2 -3.2 119.3 -6.4 12.6
Total kapitalrentabilitet 31.5 -44.5 19.5 -23.3 8.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex