Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aninca As
Juridisk navn:  Aninca As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Magnus Barfots Veg 27 Magnus Barfots Veg 27 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 992109483
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/30/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Arnesen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.51%
Resultat  
  
-230.85%
Egenkapital  
  
-2550%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 861.000 816.000 1.005.000 541.000 489.000
Resultat: -123.000 94.000 -114.000 28.000 -5.000
Egenkapital: -98.000 4.000 -90.000 24.000 3.000
Regnskap for  Aninca As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 861.000 816.000 1.005.000 541.000 489.000
Driftskostnader -955.000 -722.000 -1.123.000 -514.000 -493.000
Driftsresultat -94.000 94.000 -119.000 28.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 5.000 0 0
Finanskostnader -29.000 0 0 0 -1.000
Finans -29.000 0 5.000 0 -1.000
Resultat før skatt -123.000 94.000 -114.000 28.000 -5.000
Skattekostnad 20.000 0 0 -7.000 -2.000
Årsresultat -102.000 94.000 -114.000 21.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 85.000 55.000 0 0
Sum omløpsmidler 191.000 396.000 435.000 327.000 297.000
Sum eiendeler 211.000 481.000 490.000 327.000 297.000
Sum opptjent egenkapital -334.000 -232.000 -326.000 -212.000 -233.000
Sum egenkapital -98.000 4.000 -90.000 24.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 309.000 477.000 580.000 303.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 211.000 481.000 490.000 327.000 297.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 809.000 816.000 1.005.000 537.000 489.000
Andre inntekter 51.000 0 0 4.000 0
Driftsinntekter 861.000 816.000 1.005.000 541.000 489.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -748.000 -658.000 -924.000 -378.000 -258.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -207.000 -64.000 -199.000 -136.000 -235.000
Driftskostnader -955.000 -722.000 -1.123.000 -514.000 -493.000
Driftsresultat -94.000 94.000 -119.000 28.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 5.000 0 0
Finanskostnader -29.000 0 0 0 -1.000
Finans -29.000 0 5.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -102.000 94.000 -114.000 21.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 85.000 55.000 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 85.000 55.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 141.000 0 66.000 43.000
Andre fordringer 0 26.000 73.000 64.000 105.000
Sum investeringer 0 37.000 29.000 29.000 19.000
Kasse, bank 191.000 192.000 333.000 168.000 131.000
Sum omløpsmidler 191.000 396.000 435.000 327.000 297.000
Sum eiendeler 211.000 481.000 490.000 327.000 297.000
Sum opptjent egenkapital -334.000 -232.000 -326.000 -212.000 -233.000
Sum egenkapital -98.000 4.000 -90.000 24.000 3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 7.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 237.000 217.000 294.000 170.000 152.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 73.000 260.000 286.000 126.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 309.000 477.000 580.000 303.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 211.000 481.000 490.000 327.000 297.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -118.000 -81.000 -145.000 24.000 3.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 0.8 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.8 1.1 1.1
Soliditet -46.4 0.8 -18.4 7.3 1.0
Resultatgrad -10.9 11.5 -11.8 5.2 -0.8
Rentedekningsgrad -3.2 -4.0
Gjeldsgrad -3.2 119.3 -6.4 12.6 98.0
Total kapitalrentabilitet -44.5 19.5 -23.3 8.6 -1.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex