Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anlegg Og Klimateknikk As
Juridisk navn:  Anlegg Og Klimateknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Svenelia 23A Svenelia 23A Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 920512275
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/28/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wærp Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.569.000
Resultat: 138.000
Egenkapital: 136.000
Regnskap for  Anlegg Og Klimateknikk As
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.569.000
Driftskostnader -1.431.000
Driftsresultat 138.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 138.000
Skattekostnad -32.000
Årsresultat 106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 390.000
Sum eiendeler 390.000
Sum opptjent egenkapital 106.000
Sum egenkapital 136.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 254.000
Sum gjeld og egenkapital 390.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.569.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.569.000
Varekostnad -1.165.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -286.000
Driftskostnader -1.431.000
Driftsresultat 138.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 20.000
Kundefordringer 96.000
Andre fordringer 9.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 266.000
Sum omløpsmidler 390.000
Sum eiendeler 390.000
Sum opptjent egenkapital 106.000
Sum egenkapital 136.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 205.000
Betalbar skatt 32.000
Skyldig offentlige avgifter 17.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 254.000
Sum gjeld og egenkapital 390.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 136.000
Likviditetsgrad 1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5
Soliditet 34.9
Resultatgrad 8.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.9
Total kapitalrentabilitet 35.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex