Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anleggskompetanse As
Juridisk navn:  Anleggskompetanse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sjukenesstranda 47 Sjukenesstranda 47 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 918397353
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/21/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-37.5%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -33.000 -24.000
Egenkapital: -33.000 0
Regnskap for  Anleggskompetanse As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -33.000 -24.000
Driftsresultat -33.000 -24.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -33.000 -24.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -33.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 29.000 11.000
Sum eiendeler 29.000 11.000
Sum opptjent egenkapital -57.000 -24.000
Sum egenkapital -33.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 62.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 10.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -24.000
Driftskostnader -33.000 -24.000
Driftsresultat -33.000 -24.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -33.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 29.000 11.000
Sum omløpsmidler 29.000 11.000
Sum eiendeler 29.000 11.000
Sum opptjent egenkapital -57.000 -24.000
Sum egenkapital -33.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 60.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 2.000 10.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 62.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 10.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -33.000 1.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5 1.1
Soliditet -113.8 0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.9
Total kapitalrentabilitet -113.8
Signatur
20.01.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex