Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anleggsmaskiner As
Juridisk navn:  Anleggsmaskiner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73571824
Leirfossvegen 27 Leirfossvegen 27 Fax:
7038 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 914330858
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 10/13/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.29%
Resultat  
  
185.21%
Egenkapital  
  
17.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 39.857.000 43.458.000 49.395.000 46.011.000 42.725.000
Resultat: 2.082.000 730.000 693.000 733.000 1.760.000
Egenkapital: 10.825.000 9.207.000 12.994.000 12.519.000 11.978.000
Regnskap for  Anleggsmaskiner As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 39.857.000 43.458.000 49.395.000 46.011.000 42.725.000
Driftskostnader -37.764.000 -42.749.000 -48.732.000 -45.339.000 -41.114.000
Driftsresultat 2.093.000 709.000 662.000 673.000 1.611.000
Finansinntekter -11.000 21.000 31.000 61.000 150.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -11.000 21.000 31.000 61.000 150.000
Resultat før skatt 2.082.000 730.000 693.000 733.000 1.760.000
Skattekostnad -464.000 -166.000 -173.000 -193.000 -464.000
Årsresultat 1.618.000 563.000 520.000 541.000 1.296.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 770.000 780.000 716.000 958.000 966.000
Sum omløpsmidler 15.374.000 14.476.000 19.999.000 17.089.000 16.468.000
Sum eiendeler 16.144.000 15.256.000 20.715.000 18.047.000 17.434.000
Sum opptjent egenkapital -204.000 -1.821.000 -2.385.000 -2.859.000 -3.400.000
Sum egenkapital 10.825.000 9.207.000 12.994.000 12.519.000 11.978.000
Sum langsiktig gjeld 533.000 450.000 353.000 345.000 175.000
Sum kortsiktig gjeld 4.786.000 5.599.000 7.368.000 5.182.000 5.281.000
Sum gjeld og egenkapital 16.143.000 15.256.000 20.714.000 18.046.000 17.434.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.507.000 42.183.000 48.741.000 44.833.000 42.705.000
Andre inntekter 1.350.000 1.275.000 653.000 1.178.000 20.000
Driftsinntekter 39.857.000 43.458.000 49.395.000 46.011.000 42.725.000
Varekostnad -10.292.000 -13.349.000 -21.319.000 -17.340.000 -11.852.000
Lønninger -11.466.000 -10.004.000 -9.032.000 -8.677.000 -9.594.000
Avskrivning -219.000 -226.000 -286.000 -272.000 -258.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.787.000 -19.170.000 -18.095.000 -19.050.000 -19.410.000
Driftskostnader -37.764.000 -42.749.000 -48.732.000 -45.339.000 -41.114.000
Driftsresultat 2.093.000 709.000 662.000 673.000 1.611.000
Finansinntekter -11.000 21.000 31.000 61.000 150.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -11.000 21.000 31.000 61.000 150.000
Konsernbidrag 0 0 -45.000 0 0
Utbytte 0 -4.350.000 0 0 0
Årsresultat 1.618.000 563.000 520.000 541.000 1.296.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 642.000 606.000 605.000 811.000 933.000
Driftsløsøre 128.000 145.000 111.000 147.000 33.000
Sum varige driftsmidler 770.000 752.000 716.000 957.000 966.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 28.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 770.000 780.000 716.000 958.000 966.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.257.000 5.544.000 9.718.000 6.774.000 7.176.000
Andre fordringer 600.000 1.011.000 1.298.000 828.000 1.090.000
Sum investeringer 969.000 0 0 0 1.993.000
Kasse, bank 10.548.000 7.921.000 6.634.000 7.139.000 5.830.000
Sum omløpsmidler 15.374.000 14.476.000 19.999.000 17.089.000 16.468.000
Sum eiendeler 16.144.000 15.256.000 20.715.000 18.047.000 17.434.000
Sum opptjent egenkapital -204.000 -1.821.000 -2.385.000 -2.859.000 -3.400.000
Sum egenkapital 10.825.000 9.207.000 12.994.000 12.519.000 11.978.000
Sum avsetninger til forpliktelser 533.000 450.000 353.000 345.000 175.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 533.000 450.000 353.000 345.000 175.000
Leverandørgjeld 1.851.000 2.622.000 3.604.000 3.160.000 1.927.000
Betalbar skatt 381.000 69.000 151.000 20.000 289.000
Skyldig offentlige avgifter 1.370.000 1.697.000 1.426.000 1.046.000 1.681.000
Utbytte 0 -4.350.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.184.000 1.210.000 2.187.000 957.000 1.384.000
Sum kortsiktig gjeld 4.786.000 5.599.000 7.368.000 5.182.000 5.281.000
Sum gjeld og egenkapital 16.143.000 15.256.000 20.714.000 18.046.000 17.434.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.588.000 8.877.000 12.631.000 11.907.000 11.187.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.6 2.7 3.3 3.1
Likviditetsgrad 2 3.2 2.6 2.7 3.3 3.2
Soliditet 67.1 60.4 62.7 69.4 68.7
Resultatgrad 5.3 1.6 1.3 1.5 3.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.6 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 12.9 4.8 3.3 4.1 10.1
Signatur
22.10.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex