Anleggspartner AS
Juridisk navn:  Anleggspartner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92232410
Postboks 60 Våkleivskogen 2 Fax: 56177500
5849 Bergen 5155 Bønes
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 979454139
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/1/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Frekhaug Regnskap Øyvind Vaksvik
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.75%
Resultat  
  
-10933.33%
Egenkapital  
  
-129%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.771.000 3.541.000 2.723.000 3.168.000 2.758.000
Resultat: -325.000 3.000 44.000 454.000 76.000
Egenkapital: -78.000 269.000 267.000 235.000 185.000
Regnskap for  Anleggspartner AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.771.000 3.541.000 2.723.000 3.168.000 2.758.000
Driftskostnader -3.017.000 -3.532.000 -2.672.000 -2.705.000 -2.664.000
Driftsresultat -246.000 9.000 51.000 462.000 94.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -79.000 -6.000 -7.000 -8.000 -18.000
Finans -79.000 -6.000 -7.000 -8.000 -17.000
Resultat før skatt -325.000 3.000 44.000 454.000 76.000
Skattekostnad -22.000 -2.000 -12.000 -124.000 -21.000
Årsresultat -347.000 2.000 32.000 330.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.000 62.000 105.000 149.000 198.000
Sum omløpsmidler 2.678.000 827.000 979.000 1.218.000 763.000
Sum eiendeler 2.741.000 889.000 1.084.000 1.367.000 961.000
Sum opptjent egenkapital -178.000 169.000 167.000 135.000 85.000
Sum egenkapital -78.000 269.000 267.000 235.000 185.000
Sum langsiktig gjeld 2.135.000 77.000 104.000 113.000 132.000
Sum kortsiktig gjeld 684.000 543.000 713.000 1.020.000 644.000
Sum gjeld og egenkapital 2.741.000 889.000 1.084.000 1.368.000 961.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.692.000 3.541.000 2.723.000 3.113.000 2.758.000
Andre inntekter 80.000 0 0 55.000 0
Driftsinntekter 2.771.000 3.541.000 2.723.000 3.168.000 2.758.000
Varekostnad -462.000 -965.000 -39.000 -160.000 -295.000
Lønninger -1.380.000 -1.595.000 -1.686.000 -1.286.000 -1.092.000
Avskrivning -41.000 -43.000 -43.000 -44.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.134.000 -929.000 -904.000 -1.215.000 -1.209.000
Driftskostnader -3.017.000 -3.532.000 -2.672.000 -2.705.000 -2.664.000
Driftsresultat -246.000 9.000 51.000 462.000 94.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -79.000 -6.000 -7.000 -8.000 -18.000
Finans -79.000 -6.000 -7.000 -8.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -280.000 0
Årsresultat -347.000 2.000 32.000 330.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 22.000 22.000 23.000 27.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 6.000 13.000 20.000 28.000
Driftsløsøre 54.000 35.000 71.000 107.000 143.000
Sum varige driftsmidler 54.000 41.000 84.000 127.000 171.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 63.000 62.000 105.000 149.000 198.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 906.000 543.000 352.000 303.000 325.000
Andre fordringer 1.339.000 139.000 181.000 458.000 394.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 433.000 144.000 446.000 457.000 44.000
Sum omløpsmidler 2.678.000 827.000 979.000 1.218.000 763.000
Sum eiendeler 2.741.000 889.000 1.084.000 1.367.000 961.000
Sum opptjent egenkapital -178.000 169.000 167.000 135.000 85.000
Sum egenkapital -78.000 269.000 267.000 235.000 185.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.135.000 77.000 104.000 113.000 132.000
Leverandørgjeld 107.000 215.000 196.000 240.000 355.000
Betalbar skatt 0 2.000 11.000 120.000 21.000
Skyldig offentlige avgifter 439.000 159.000 281.000 260.000 75.000
Utbytte 0 0 0 -280.000 0
Annen kortsiktig gjeld 139.000 167.000 225.000 120.000 193.000
Sum kortsiktig gjeld 684.000 543.000 713.000 1.020.000 644.000
Sum gjeld og egenkapital 2.741.000 889.000 1.084.000 1.368.000 961.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.994.000 284.000 266.000 198.000 119.000
Likviditetsgrad 1 3.9 1.5 1.4 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 3.9 1.5 1.4 1.2 1.2
Soliditet -2.8 30.3 24.6 17.2 19.3
Resultatgrad -8.9 0.3 1.9 14.6 3.4
Rentedekningsgrad -3.1 1.5 7.3 57.8 5.3
Gjeldsgrad -36.1 2.3 3.1 4.8 4.2
Total kapitalrentabilitet 1 4.7 33.8 9.9
Signatur
08.06.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
08.06.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex