Annca AS
Juridisk navn:  Annca AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Ståle Kenneth Torsvik V/Ståle Kenneth Torsvik Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 890472982
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/16/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.68%
Resultat  
  
-228.03%
Egenkapital  
  
-5.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.727.000 1.831.000 9.445.000 11.631.000 6.709.000
Resultat: -402.000 314.000 6.938.000 2.555.000 2.231.000
Egenkapital: 9.404.000 9.967.000 11.719.000 6.975.000 5.086.000
Regnskap for  Annca AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.727.000 1.831.000 9.445.000 11.631.000 6.709.000
Driftskostnader -1.978.000 -1.755.000 -8.071.000 -8.634.000 -4.307.000
Driftsresultat -252.000 76.000 1.375.000 2.997.000 2.402.000
Finansinntekter -32.000 238.000 5.587.000 8.000 22.000
Finanskostnader -118.000 -1.000 -23.000 -450.000 -194.000
Finans -150.000 237.000 5.564.000 -442.000 -172.000
Resultat før skatt -402.000 314.000 6.938.000 2.555.000 2.231.000
Skattekostnad -10.000 -66.000 -325.000 -666.000 -604.000
Årsresultat -412.000 248.000 6.614.000 1.889.000 1.627.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.251.000 8.586.000 3.206.000 7.182.000 4.059.000
Sum omløpsmidler 1.010.000 3.593.000 10.791.000 2.924.000 4.229.000
Sum eiendeler 12.261.000 12.179.000 13.997.000 10.106.000 8.288.000
Sum opptjent egenkapital 9.374.000 9.937.000 11.689.000 5.725.000 3.836.000
Sum egenkapital 9.404.000 9.967.000 11.719.000 6.975.000 5.086.000
Sum langsiktig gjeld 2.279.000 546.000 687.000 1.116.000 1.534.000
Sum kortsiktig gjeld 577.000 1.666.000 1.591.000 2.014.000 1.667.000
Sum gjeld og egenkapital 12.260.000 12.179.000 13.997.000 10.105.000 8.287.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.740.000 1.740.000 4.429.000 11.617.000 6.709.000
Andre inntekter -13.000 91.000 5.017.000 14.000 0
Driftsinntekter 1.727.000 1.831.000 9.445.000 11.631.000 6.709.000
Varekostnad -4.000 -2.000 0 0 0
Lønninger -1.153.000 -1.141.000 -1.433.000 -4.789.000 -2.559.000
Avskrivning -23.000 -82.000 -390.000 -473.000 -428.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -798.000 -530.000 -6.248.000 -3.372.000 -1.320.000
Driftskostnader -1.978.000 -1.755.000 -8.071.000 -8.634.000 -4.307.000
Driftsresultat -252.000 76.000 1.375.000 2.997.000 2.402.000
Finansinntekter -32.000 238.000 5.587.000 8.000 22.000
Finanskostnader -118.000 -1.000 -23.000 -450.000 -194.000
Finans -150.000 237.000 5.564.000 -442.000 -172.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 0 0 0
Årsresultat -412.000 248.000 6.614.000 1.889.000 1.627.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 186.000 353.000 0 0
Driftsløsøre 38.000 0 0 550.000 124.000
Sum varige driftsmidler 38.000 186.000 353.000 3.478.000 3.471.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.213.000 8.400.000 2.853.000 3.704.000 588.000
Sum anleggsmidler 11.251.000 8.586.000 3.206.000 7.182.000 4.059.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 181.000 181.000 3.664.000 724.000 1.552.000
Andre fordringer 163.000 169.000 5.665.000 146.000 224.000
Sum investeringer 358.000 401.000 0 0 0
Kasse, bank 307.000 2.842.000 1.462.000 2.054.000 2.454.000
Sum omløpsmidler 1.010.000 3.593.000 10.791.000 2.924.000 4.229.000
Sum eiendeler 12.261.000 12.179.000 13.997.000 10.106.000 8.288.000
Sum opptjent egenkapital 9.374.000 9.937.000 11.689.000 5.725.000 3.836.000
Sum egenkapital 9.404.000 9.967.000 11.719.000 6.975.000 5.086.000
Sum avsetninger til forpliktelser 413.000 546.000 687.000 362.000 404.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.279.000 546.000 687.000 1.116.000 1.534.000
Leverandørgjeld 65.000 94.000 656.000 165.000 335.000
Betalbar skatt 143.000 206.000 0 708.000 623.000
Skyldig offentlige avgifter 109.000 106.000 645.000 714.000 439.000
Utbytte 0 -1.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 260.000 259.000 290.000 428.000 271.000
Sum kortsiktig gjeld 577.000 1.666.000 1.591.000 2.014.000 1.667.000
Sum gjeld og egenkapital 12.260.000 12.179.000 13.997.000 10.105.000 8.287.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 433.000 1.927.000 9.200.000 910.000 2.562.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.2 6.8 1.5 2.5
Likviditetsgrad 2 1.8 2.2 6.8 1.5 2.6
Soliditet 76.7 81.8 83.7 69.0 61.4
Resultatgrad -14.6 4.2 14.6 25.8 35.8
Rentedekningsgrad -2.1 7 59.8 6.7 12.5
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.2 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet -2.3 2.6 49.7 29.7 29.3
Signatur
31.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex