Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anne Og Odd Invest AS
Juridisk navn:  Anne Og Odd Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70127040
Solevåg Solevåg Fax: 70127045
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 991792015
Aksjekapital: 1.002.000 NOK
Etableringsdato: 9/13/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Completum As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-146.31%
Egenkapital  
  
-63.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -251.000 542.000 296.000 241.000 12.000
Egenkapital: 2.444.000 6.694.000 6.402.000 6.119.000 6.499.000
Regnskap for  Anne Og Odd Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -28.000 -28.000 -40.000 -32.000 -74.000
Driftsresultat -28.000 -28.000 -40.000 -32.000 -74.000
Finansinntekter -223.000 570.000 336.000 355.000 87.000
Finanskostnader 0 0 0 -82.000 -1.000
Finans -223.000 570.000 336.000 273.000 86.000
Resultat før skatt -251.000 542.000 296.000 241.000 12.000
Skattekostnad 9.000 -15.000 -14.000 30.000 -3.000
Årsresultat -242.000 528.000 282.000 270.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.983.000 6.500.000
Sum omløpsmidler 2.643.000 6.961.000 6.737.000 5.160.000 506.000
Sum eiendeler 2.643.000 6.961.000 6.737.000 7.143.000 7.006.000
Sum opptjent egenkapital 1.432.000 5.682.000 5.390.000 5.107.000 5.487.000
Sum egenkapital 2.444.000 6.694.000 6.402.000 6.119.000 6.499.000
Sum langsiktig gjeld 134.000 175.000 229.000 298.000 402.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000 92.000 106.000 726.000 105.000
Sum gjeld og egenkapital 2.642.000 6.961.000 6.737.000 7.143.000 7.006.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -38.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -28.000 -40.000 -32.000 -36.000
Driftskostnader -28.000 -28.000 -40.000 -32.000 -74.000
Driftsresultat -28.000 -28.000 -40.000 -32.000 -74.000
Finansinntekter -223.000 570.000 336.000 355.000 87.000
Finanskostnader 0 0 0 -82.000 -1.000
Finans -223.000 570.000 336.000 273.000 86.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -650.000 0
Årsresultat -242.000 528.000 282.000 270.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.983.000 6.500.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.983.000 6.500.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 517.000 0
Sum investeringer 2.571.000 6.943.000 6.713.000 4.629.000 0
Kasse, bank 72.000 18.000 24.000 14.000 506.000
Sum omløpsmidler 2.643.000 6.961.000 6.737.000 5.160.000 506.000
Sum eiendeler 2.643.000 6.961.000 6.737.000 7.143.000 7.006.000
Sum opptjent egenkapital 1.432.000 5.682.000 5.390.000 5.107.000 5.487.000
Sum egenkapital 2.444.000 6.694.000 6.402.000 6.119.000 6.499.000
Sum avsetninger til forpliktelser 134.000 175.000 229.000 298.000 402.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 134.000 175.000 229.000 298.000 402.000
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 32.000 68.000 83.000 75.000 104.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -650.000 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 24.000 24.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000 92.000 106.000 726.000 105.000
Sum gjeld og egenkapital 2.642.000 6.961.000 6.737.000 7.143.000 7.006.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.579.000 6.869.000 6.631.000 4.434.000 401.000
Likviditetsgrad 1 41.3 75.7 63.6 7.1 4.8
Likviditetsgrad 2 41.3 75.7 63.6 7.2 4.9
Soliditet 92.5 96.2 9 85.7 92.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 3.9 13.0
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -9.5 7.8 4.4 4.5 0.2
Signatur
23.11.2016
Prokurister
23.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex