Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Anne Waagøs Frisørsalong As
Juridisk navn:  Anne Waagøs Frisørsalong As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hagavegen 1 Hagavegen 1 Fax:
2022 Gjerdrum 2022 Gjerdrum
Fylke: Kommune:
Viken Gjerdrum
Org.nr: 919220449
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/15/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: House Of Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.97%
Resultat  
  
-110%
Egenkapital  
  
-77.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 659.000 775.000
Resultat: -17.000 170.000
Egenkapital: 33.000 149.000
Regnskap for  Anne Waagøs Frisørsalong As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 659.000 775.000
Driftskostnader -675.000 -604.000
Driftsresultat -17.000 171.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -17.000 170.000
Skattekostnad 2.000 -39.000
Årsresultat -15.000 131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 16.000
Sum omløpsmidler 261.000 309.000
Sum eiendeler 264.000 325.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 119.000
Sum egenkapital 33.000 149.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 230.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 263.000 325.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 659.000 775.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 659.000 775.000
Varekostnad -47.000 -48.000
Lønninger -436.000 -484.000
Avskrivning -15.000 -31.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -171.000 -49.000
Driftskostnader -675.000 -604.000
Driftsresultat -17.000 171.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -100.000 0
Årsresultat -15.000 131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 1.000
Fast eiendom 0 14.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 1.000
Sum varige driftsmidler 0 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 3.000 16.000
Varebeholdning 33.000 40.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 176.000 5.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 52.000 261.000
Sum omløpsmidler 261.000 309.000
Sum eiendeler 264.000 325.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 119.000
Sum egenkapital 33.000 149.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 5.000 5.000
Betalbar skatt 0 40.000
Skyldig offentlige avgifter 40.000 86.000
Utbytte -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 230.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 263.000 325.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000 133.000
Likviditetsgrad 1 1 1.8
Likviditetsgrad 2 1 1.5
Soliditet 12.5 45.8
Resultatgrad -2.6 22.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 7 1.2
Total kapitalrentabilitet -6.5 52.6
Signatur
04.07.2017
Prokurister
04.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex