Anne Waagøs Frisørsalong As
Juridisk navn:  Anne Waagøs Frisørsalong As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hagavegen 1 Hagavegen 1 Fax:
2022 Gjerdrum 2022 Gjerdrum
Fylke: Kommune:
Viken Gjerdrum
Org.nr: 919220449
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/15/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: House Of Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.91%
Resultat  
  
252.94%
Egenkapital  
  
63.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 665.000 659.000 775.000
Resultat: 26.000 -17.000 170.000
Egenkapital: 54.000 33.000 149.000
Regnskap for  Anne Waagøs Frisørsalong As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 665.000 659.000 775.000
Driftskostnader -638.000 -675.000 -604.000
Driftsresultat 27.000 -17.000 171.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Resultat før skatt 26.000 -17.000 170.000
Skattekostnad -6.000 2.000 -39.000
Årsresultat 20.000 -15.000 131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.000 3.000 16.000
Sum omløpsmidler 229.000 261.000 309.000
Sum eiendeler 313.000 264.000 325.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 3.000 119.000
Sum egenkapital 54.000 33.000 149.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 260.000 230.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 314.000 263.000 325.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 665.000 659.000 775.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 665.000 659.000 775.000
Varekostnad -52.000 -47.000 -48.000
Lønninger -372.000 -436.000 -484.000
Avskrivning -21.000 -15.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -182.000 -171.000 -49.000
Driftskostnader -638.000 -675.000 -604.000
Driftsresultat 27.000 -17.000 171.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 0
Årsresultat 20.000 -15.000 131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.000 1.000
Fast eiendom 0 0 14.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 84.000 0 1.000
Sum varige driftsmidler 84.000 0 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 84.000 3.000 16.000
Varebeholdning 23.000 33.000 40.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 2.000 176.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 199.000 52.000 261.000
Sum omløpsmidler 229.000 261.000 309.000
Sum eiendeler 313.000 264.000 325.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 3.000 119.000
Sum egenkapital 54.000 33.000 149.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 12.000 5.000 5.000
Betalbar skatt 3.000 0 40.000
Skyldig offentlige avgifter 27.000 40.000 86.000
Utbytte 0 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 219.000 85.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 260.000 230.000 176.000
Sum gjeld og egenkapital 314.000 263.000 325.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -31.000 31.000 133.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 1.8
Likviditetsgrad 2 0.8 1 1.5
Soliditet 17.2 12.5 45.8
Resultatgrad 4.1 -2.6 22.1
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 4.8 7 1.2
Total kapitalrentabilitet 8.6 -6.5 52.6
Signatur
04.07.2017
Prokurister
04.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex