Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Annekristinpalm As
Juridisk navn:  Annekristinpalm As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Prost Holsviks vei 5 Prost Holsviks vei 5 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 911891832
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/25/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fiala Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-91.21%
Resultat  
  
52.38%
Egenkapital  
  
-23.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 8.000 91.000 197.000 320.000 134.000
Resultat: -10.000 -21.000 -34.000 -19.000 1.000
Egenkapital: -53.000 -43.000 -22.000 12.000 31.000
Regnskap for  Annekristinpalm As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 8.000 91.000 197.000 320.000 134.000
Driftskostnader -18.000 -112.000 -231.000 -338.000 -133.000
Driftsresultat -10.000 -21.000 -34.000 -19.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -10.000 -21.000 -34.000 -19.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -21.000 -34.000 -19.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 112.000 137.000 122.000 72.000 94.000
Sum eiendeler 112.000 137.000 122.000 72.000 94.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -73.000 -52.000 -18.000 1.000
Sum egenkapital -53.000 -43.000 -22.000 12.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 165.000 180.000 144.000 60.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 112.000 137.000 122.000 72.000 94.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.000 91.000 197.000 320.000 134.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.000 91.000 197.000 320.000 134.000
Varekostnad 0 0 0 -208.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -112.000 -231.000 -130.000 -133.000
Driftskostnader -18.000 -112.000 -231.000 -338.000 -133.000
Driftsresultat -10.000 -21.000 -34.000 -19.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -21.000 -34.000 -19.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 101.000 95.000 112.000 51.000 42.000
Andre fordringer 0 1.000 1.000 4.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 42.000 9.000 17.000 36.000
Sum omløpsmidler 112.000 137.000 122.000 72.000 94.000
Sum eiendeler 112.000 137.000 122.000 72.000 94.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -73.000 -52.000 -18.000 1.000
Sum egenkapital -53.000 -43.000 -22.000 12.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 12.000 2.000 60.000 54.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 151.000 168.000 142.000 0 9.000
Sum kortsiktig gjeld 165.000 180.000 144.000 60.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 112.000 137.000 122.000 72.000 94.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -53.000 -43.000 -22.000 12.000 31.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.8 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.9 1.3 1.5
Soliditet -47.3 -31.4 -18.0 16.7 33.0
Resultatgrad -23.1 -17.3 -5.9 0.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.1 -4.2 -6.5 5.0 2.0
Total kapitalrentabilitet -8.9 -15.3 -27.9 -26.4 1.1
Signatur
12.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex