Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Annerledes Brød & Cirkus AS
Juridisk navn:  Annerledes Brød & Cirkus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 80040003
Gamle Ringeriksvei 123 Skogveien 66 Fax: 67590688
1356 Bekkestua 1369 Stabekk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 976549619
Aksjekapital: 383.180 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 4/1/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.79%
Resultat  
  
343.39%
Egenkapital  
  
114.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.459.000 11.550.000 10.429.000 9.921.000 9.622.000
Resultat: 2.851.000 643.000 1.034.000 1.104.000 1.403.000
Egenkapital: 1.984.000 924.000 2.148.000 1.359.000 1.413.000
Regnskap for  Annerledes Brød & Cirkus AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.459.000 11.550.000 10.429.000 9.921.000 9.622.000
Driftskostnader -10.613.000 -10.899.000 -9.380.000 -9.250.000 -8.182.000
Driftsresultat 847.000 650.000 1.048.000 671.000 1.440.000
Finansinntekter 2.006.000 3.000 3.000 453.000 0
Finanskostnader -2.000 -10.000 -17.000 -19.000 -37.000
Finans 2.004.000 -7.000 -14.000 434.000 -37.000
Resultat før skatt 2.851.000 643.000 1.034.000 1.104.000 1.403.000
Skattekostnad -191.000 -179.000 -245.000 -158.000 -448.000
Årsresultat 2.659.000 464.000 789.000 946.000 954.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 769.000 884.000 988.000 894.000 1.058.000
Sum omløpsmidler 4.527.000 3.259.000 3.144.000 2.834.000 4.309.000
Sum eiendeler 5.296.000 4.143.000 4.132.000 3.728.000 5.367.000
Sum opptjent egenkapital 1.601.000 541.000 1.764.000 976.000 1.030.000
Sum egenkapital 1.984.000 924.000 2.148.000 1.359.000 1.413.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 55.000 275.000
Sum kortsiktig gjeld 3.312.000 3.218.000 1.985.000 2.315.000 3.679.000
Sum gjeld og egenkapital 5.296.000 4.142.000 4.132.000 3.729.000 5.367.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.435.000 11.534.000 10.405.000 9.921.000 9.577.000
Andre inntekter 24.000 16.000 24.000 0 45.000
Driftsinntekter 11.459.000 11.550.000 10.429.000 9.921.000 9.622.000
Varekostnad -2.622.000 -2.826.000 -2.637.000 -2.508.000 -2.285.000
Lønninger -3.738.000 -3.823.000 -3.669.000 -3.716.000 -3.173.000
Avskrivning -115.000 -124.000 -133.000 -185.000 -196.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.138.000 -4.126.000 -2.941.000 -2.841.000 -2.528.000
Driftskostnader -10.613.000 -10.899.000 -9.380.000 -9.250.000 -8.182.000
Driftsresultat 847.000 650.000 1.048.000 671.000 1.440.000
Finansinntekter 2.006.000 3.000 3.000 453.000 0
Finanskostnader -2.000 -10.000 -17.000 -19.000 -37.000
Finans 2.004.000 -7.000 -14.000 434.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -79.000
Utbytte -1.600.000 -1.688.000 0 -1.000.000 -1.690.000
Årsresultat 2.659.000 464.000 789.000 946.000 954.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 14.000 27.000 39.000 51.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 287.000 389.000 481.000 375.000 527.000
Sum varige driftsmidler 287.000 389.000 481.000 375.000 527.000
Sum finansielle anleggsmidler 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000
Sum anleggsmidler 769.000 884.000 988.000 894.000 1.058.000
Varebeholdning 551.000 661.000 435.000 367.000 341.000
Kundefordringer 1.380.000 1.742.000 983.000 622.000 1.695.000
Andre fordringer 230.000 186.000 161.000 179.000 137.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 544.000 345.000 1.270.000 363.000 372.000
Sum omløpsmidler 4.527.000 3.259.000 3.144.000 2.834.000 4.309.000
Sum eiendeler 5.296.000 4.143.000 4.132.000 3.728.000 5.367.000
Sum opptjent egenkapital 1.601.000 541.000 1.764.000 976.000 1.030.000
Sum egenkapital 1.984.000 924.000 2.148.000 1.359.000 1.413.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 1.799.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 55.000 275.000
Leverandørgjeld 373.000 728.000 449.000 140.000 206.000
Betalbar skatt 191.000 179.000 245.000 158.000 428.000
Skyldig offentlige avgifter 508.000 541.000 644.000 476.000 453.000
Utbytte -1.600.000 -1.688.000 0 -1.000.000 -1.690.000
Annen kortsiktig gjeld 2.241.000 1.770.000 646.000 541.000 793.000
Sum kortsiktig gjeld 3.312.000 3.218.000 1.985.000 2.315.000 3.679.000
Sum gjeld og egenkapital 5.296.000 4.142.000 4.132.000 3.729.000 5.367.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.215.000 41.000 1.159.000 519.000 630.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1.6 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 1.4 1.1 1.1
Soliditet 37.5 22.3 5 36.4 26.3
Resultatgrad 7.4 5.6 1 6.8 15.0
Rentedekningsgrad 423.5 6 61.6 59.2 38.9
Gjeldsgrad 1.7 3.5 0.9 1.7 2.8
Total kapitalrentabilitet 53.9 15.8 25.4 30.1 26.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex