Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Annika Richardsen Coaching & Pr
Juridisk navn:  Annika Richardsen Coaching & Pr
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Professor Dahls Gate 48 Professor Dahls Gate 48 Fax:
0260 Oslo 260 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 997080149
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/18/2011
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
36.44%
Resultat  
  
2496.15%
Egenkapital  
  
19.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011
Omsetning: 1.041.000 763.000 252.000
Resultat: 623.000 -26.000 64.000
Egenkapital: -196.000 -243.000 -22.000
Regnskap for  Annika Richardsen Coaching & Pr
Resultat 2013 2012 2011
Driftsinntekter 1.041.000 763.000 252.000
Driftskostnader -413.000 -789.000 -188.000
Driftsresultat 629.000 -26.000 64.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -6.000 0 0
Finans -6.000 0 0
Resultat før skatt 623.000 -26.000 64.000
Skattekostnad -184.000 5.000 -18.000
Årsresultat 439.000 -21.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 16.000 5.000
Sum omløpsmidler 282.000 153.000 109.000
Sum eiendeler 282.000 169.000 114.000
Sum opptjent egenkapital 396.000 -43.000 -22.000
Sum egenkapital -196.000 -243.000 -22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 478.000 412.000 136.000
Sum gjeld og egenkapital 282.000 169.000 114.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.041.000 763.000 252.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.041.000 763.000 252.000
Varekostnad 0 -7.000 -8.000
Lønninger -207.000 -582.000 -141.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -206.000 -200.000 -39.000
Driftskostnader -413.000 -789.000 -188.000
Driftsresultat 629.000 -26.000 64.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -6.000 0 0
Finans -6.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 439.000 -21.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 6.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 10.000 5.000
Sum anleggsmidler 0 16.000 5.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 86.000 59.000 0
Andre fordringer 2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 193.000 94.000 109.000
Sum omløpsmidler 282.000 153.000 109.000
Sum eiendeler 282.000 169.000 114.000
Sum opptjent egenkapital 396.000 -43.000 -22.000
Sum egenkapital -196.000 -243.000 -22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 48.000 2.000
Betalbar skatt 178.000 1.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 281.000 302.000 103.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 60.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 478.000 412.000 136.000
Sum gjeld og egenkapital 282.000 169.000 114.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -196.000 -259.000 -27.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.9
Soliditet -69.5 -143.8 -19.3
Resultatgrad 60.4 -3.4 25.4
Rentedekningsgrad 104.8
Gjeldsgrad -2.4 -1.7 -6.2
Total kapitalrentabilitet 223.0 -15.4 56.1
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex