Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ans Åsetorget
Juridisk navn:  Ans Åsetorget
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70198100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax: 70198101
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 951717649
Aksjekapital: 14.795.000 NOK
Etableringsdato: 5/3/1989 1
Foretakstype: ANS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.35%
Resultat  
  
8.32%
Egenkapital  
  
-1.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.808.000 2.717.000 2.702.000 2.434.000 2.180.000
Resultat: 1.784.000 1.647.000 1.692.000 1.278.000 1.169.000
Egenkapital: 14.795.000 15.011.000 13.364.000 11.672.000 10.395.000
Regnskap for  Ans Åsetorget
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.808.000 2.717.000 2.702.000 2.434.000 2.180.000
Driftskostnader -1.057.000 -1.089.000 -967.000 -1.088.000 -1.098.000
Driftsresultat 1.752.000 1.629.000 1.734.000 1.345.000 1.081.000
Finansinntekter 32.000 19.000 11.000 20.000 88.000
Finanskostnader 0 -1.000 -54.000 -87.000 0
Finans 32.000 18.000 -43.000 -67.000 88.000
Resultat før skatt 1.784.000 1.647.000 1.692.000 1.278.000 1.169.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.784.000 1.647.000 1.692.000 1.278.000 1.169.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.473.000 12.848.000 13.223.000 13.598.000 11.191.000
Sum omløpsmidler 2.473.000 2.308.000 775.000 473.000 2.807.000
Sum eiendeler 14.946.000 15.156.000 13.998.000 14.071.000 13.998.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 14.795.000 15.011.000 13.364.000 11.672.000 10.395.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000.000
Sum kortsiktig gjeld 151.000 144.000 633.000 2.398.000 1.603.000
Sum gjeld og egenkapital 14.946.000 15.155.000 13.997.000 14.070.000 13.998.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.325.000 2.393.000 2.233.000 2.120.000 1.819.000
Andre inntekter 482.000 324.000 469.000 314.000 361.000
Driftsinntekter 2.808.000 2.717.000 2.702.000 2.434.000 2.180.000
Varekostnad -454.000 -437.000 -329.000 -386.000 -294.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -375.000 -375.000 -375.000 -374.000 -215.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -228.000 -277.000 -263.000 -328.000 -589.000
Driftskostnader -1.057.000 -1.089.000 -967.000 -1.088.000 -1.098.000
Driftsresultat 1.752.000 1.629.000 1.734.000 1.345.000 1.081.000
Finansinntekter 32.000 19.000 11.000 20.000 88.000
Finanskostnader 0 -1.000 -54.000 -87.000 0
Finans 32.000 18.000 -43.000 -67.000 88.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.784.000 1.647.000 1.692.000 1.278.000 1.169.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.473.000 12.848.000 13.223.000 13.598.000 11.191.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.473.000 12.848.000 13.223.000 13.598.000 11.191.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.473.000 12.848.000 13.223.000 13.598.000 11.191.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 29.000 0 2.000 0
Andre fordringer 24.000 23.000 22.000 22.000 769.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.449.000 2.256.000 753.000 449.000 2.038.000
Sum omløpsmidler 2.473.000 2.308.000 775.000 473.000 2.807.000
Sum eiendeler 14.946.000 15.156.000 13.998.000 14.071.000 13.998.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 14.795.000 15.011.000 13.364.000 11.672.000 10.395.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000.000
Leverandørgjeld 36.000 53.000 47.000 50.000 1.579.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 88.000 91.000 87.000 48.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 0 500.000 2.300.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 151.000 144.000 633.000 2.398.000 1.603.000
Sum gjeld og egenkapital 14.946.000 15.155.000 13.997.000 14.070.000 13.998.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.322.000 2.164.000 142.000 -1.925.000 1.204.000
Likviditetsgrad 1 16.4 1 1.2 0.2 1.8
Likviditetsgrad 2 16.4 1 1.2 0.2 1.8
Soliditet 9 9 95.5 83.0 74.3
Resultatgrad 62.4 6 64.2 55.3 49.6
Rentedekningsgrad 1 32.1 15.7
Gjeldsgrad 0 0 0 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 11.9 10.9 12.5 9.7 8.4
Signatur
16.12.2010
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex