Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ans Helsebanken
Juridisk navn:  Ans Helsebanken
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56553850
Øystese Fax: 56553860
5610 Øystese 5610 Øystese
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 948223481
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/30/1988
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: Hardanger Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.33%
Resultat  
  
-21.27%
Egenkapital  
  
35.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.213.000 1.295.000 1.243.000 1.187.000 1.193.000
Resultat: 211.000 268.000 208.000 141.000 192.000
Egenkapital: 804.000 593.000 325.000 117.000 -24.000
Regnskap for  Ans Helsebanken
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.213.000 1.295.000 1.243.000 1.187.000 1.193.000
Driftskostnader -913.000 -933.000 -927.000 -928.000 -868.000
Driftsresultat 300.000 363.000 316.000 259.000 326.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -89.000 -95.000 -108.000 -117.000 -134.000
Finans -89.000 -95.000 -108.000 -117.000 -134.000
Resultat før skatt 211.000 268.000 208.000 141.000 192.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 211.000 268.000 208.000 141.000 192.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.337.000 2.536.000 2.635.000 2.834.000 3.032.000
Sum omløpsmidler 163.000 134.000 140.000 41.000 90.000
Sum eiendeler 2.500.000 2.670.000 2.775.000 2.875.000 3.122.000
Sum opptjent egenkapital 804.000 593.000 325.000 117.000 -24.000
Sum egenkapital 804.000 593.000 325.000 117.000 -24.000
Sum langsiktig gjeld 1.659.000 2.019.000 2.368.000 2.704.000 3.029.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 58.000 81.000 54.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 2.500.000 2.670.000 2.774.000 2.875.000 3.123.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.213.000 1.295.000 1.243.000 1.187.000 1.193.000
Driftsinntekter 1.213.000 1.295.000 1.243.000 1.187.000 1.193.000
Varekostnad -96.000 -96.000 -96.000 -96.000 -95.000
Lønninger -196.000 -207.000 -204.000 -213.000 -219.000
Avskrivning -199.000 -199.000 -199.000 -199.000 -199.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -422.000 -431.000 -428.000 -420.000 -355.000
Driftskostnader -913.000 -933.000 -927.000 -928.000 -868.000
Driftsresultat 300.000 363.000 316.000 259.000 326.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -89.000 -95.000 -108.000 -117.000 -134.000
Finans -89.000 -95.000 -108.000 -117.000 -134.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 211.000 268.000 208.000 141.000 192.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.237.000 2.436.000 2.635.000 2.834.000 3.032.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.237.000 2.436.000 2.635.000 2.834.000 3.032.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.337.000 2.536.000 2.635.000 2.834.000 3.032.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 49.000
Andre fordringer 61.000 33.000 32.000 32.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 101.000 101.000 107.000 9.000 10.000
Sum omløpsmidler 163.000 134.000 140.000 41.000 90.000
Sum eiendeler 2.500.000 2.670.000 2.775.000 2.875.000 3.122.000
Sum opptjent egenkapital 804.000 593.000 325.000 117.000 -24.000
Sum egenkapital 804.000 593.000 325.000 117.000 -24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 13.000 86.000
Sum langsiktig gjeld 1.659.000 2.019.000 2.368.000 2.704.000 3.029.000
Leverandørgjeld 0 16.000 46.000 3.000 -8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 12.000 7.000 9.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 30.000 28.000 30.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 58.000 81.000 54.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 2.500.000 2.670.000 2.774.000 2.875.000 3.123.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 126.000 76.000 59.000 -13.000 -28.000
Likviditetsgrad 1 4.4 2.3 1.7 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 4.4 2.3 1.7 0.8 0.8
Soliditet 32.2 22.2 11.7 4.1 -0.8
Resultatgrad 24.7 2 25.4 21.8 27.3
Rentedekningsgrad 3.4 3.8 2.9 2.2 2.4
Gjeldsgrad 2.1 3.5 7.5 23.6 -131.1
Total kapitalrentabilitet 1 13.6 11.4 9 10.4
Signatur
08.06.2012
HVER AV DELTAKERNE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex