Ansco AS
Juridisk navn:  Ansco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51622576
c/o Anne Skaarland Postboks 145 Nygårdshøyden 8 Fax:
4301 Sandnes 4319 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 989039601
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/30/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kjell Haver Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1736.67%
Egenkapital  
  
14.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 109.000
Resultat: 2.455.000 -150.000 2.367.000 3.297.000 613.000
Egenkapital: 19.366.000 16.911.000 17.061.000 14.694.000 11.397.000
Regnskap for  Ansco AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 109.000
Driftskostnader -690.000 -701.000 -717.000 -735.000 -741.000
Driftsresultat -690.000 -701.000 -717.000 -736.000 -632.000
Finansinntekter 3.146.000 571.000 3.084.000 4.033.000 1.738.000
Finanskostnader 0 -20.000 0 0 -493.000
Finans 3.146.000 551.000 3.084.000 4.033.000 1.245.000
Resultat før skatt 2.455.000 -150.000 2.367.000 3.297.000 613.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.455.000 -150.000 2.367.000 3.297.000 613.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 557.000 557.000 557.000 557.000 554.000
Sum omløpsmidler 18.915.000 16.466.000 16.613.000 14.250.000 11.058.000
Sum eiendeler 19.472.000 17.023.000 17.170.000 14.807.000 11.612.000
Sum opptjent egenkapital 18.540.000 16.085.000 16.235.000 13.869.000 10.571.000
Sum egenkapital 19.366.000 16.911.000 17.061.000 14.694.000 11.397.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 107.000 112.000 109.000 113.000 214.000
Sum gjeld og egenkapital 19.473.000 17.023.000 17.170.000 14.808.000 11.611.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 109.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 109.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -630.000 -630.000 -644.000 -630.000 -690.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -60.000 -71.000 -73.000 -105.000 -51.000
Driftskostnader -690.000 -701.000 -717.000 -735.000 -741.000
Driftsresultat -690.000 -701.000 -717.000 -736.000 -632.000
Finansinntekter 3.146.000 571.000 3.084.000 4.033.000 1.738.000
Finanskostnader 0 -20.000 0 0 -493.000
Finans 3.146.000 551.000 3.084.000 4.033.000 1.245.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.455.000 -150.000 2.367.000 3.297.000 613.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 557.000 557.000 557.000 557.000 554.000
Sum anleggsmidler 557.000 557.000 557.000 557.000 554.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 49.000
Andre fordringer 0 33.000 39.000 23.000 51.000
Sum investeringer 14.244.000 12.034.000 12.509.000 10.749.000 10.383.000
Kasse, bank 4.671.000 4.399.000 4.065.000 3.478.000 575.000
Sum omløpsmidler 18.915.000 16.466.000 16.613.000 14.250.000 11.058.000
Sum eiendeler 19.472.000 17.023.000 17.170.000 14.807.000 11.612.000
Sum opptjent egenkapital 18.540.000 16.085.000 16.235.000 13.869.000 10.571.000
Sum egenkapital 19.366.000 16.911.000 17.061.000 14.694.000 11.397.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 5.000 -1.000 4.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 46.000 46.000 48.000 29.000 49.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 61.000 62.000 79.000 149.000
Sum kortsiktig gjeld 107.000 112.000 109.000 113.000 214.000
Sum gjeld og egenkapital 19.473.000 17.023.000 17.170.000 14.808.000 11.611.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.808.000 16.354.000 16.504.000 14.137.000 10.844.000
Likviditetsgrad 1 176.8 1 152.4 126.1 51.7
Likviditetsgrad 2 176.8 1 152.4 126.1 51.7
Soliditet 99.5 99.3 99.4 99.2 98.2
Resultatgrad -579.8
Rentedekningsgrad 2.2
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 12.6 -0.8 13.8 22.3 9.5
Signatur
10.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex