Anton W Johansen AS
Juridisk navn:  Anton W Johansen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35519150
Lundegata 35 Lundegata 35 Fax: 35519151
3717 Skien 3717 Skien
Fylke: Kommune:
Telemark Skien
Org.nr: 932861925
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 9/6/1982 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Din Regnskapsfører Telemark As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.07%
Resultat  
  
-35.83%
Egenkapital  
  
5.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.975.000 12.614.000 13.860.000 13.407.000 12.985.000
Resultat: 231.000 360.000 877.000 1.018.000 932.000
Egenkapital: 3.238.000 3.060.000 2.785.000 2.382.000 2.144.000
Regnskap for  Anton W Johansen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.975.000 12.614.000 13.860.000 13.407.000 12.985.000
Driftskostnader -11.751.000 -12.263.000 -12.993.000 -12.402.000 -12.068.000
Driftsresultat 223.000 350.000 866.000 1.005.000 916.000
Finansinntekter 15.000 17.000 19.000 22.000 21.000
Finanskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -8.000 -5.000
Finans 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000
Resultat før skatt 231.000 360.000 877.000 1.018.000 932.000
Skattekostnad -53.000 -86.000 -214.000 -280.000 -227.000
Årsresultat 178.000 274.000 664.000 737.000 705.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 355.000 424.000 327.000 133.000 163.000
Sum omløpsmidler 5.602.000 4.803.000 5.080.000 5.588.000 4.851.000
Sum eiendeler 5.957.000 5.227.000 5.407.000 5.721.000 5.014.000
Sum opptjent egenkapital 3.038.000 2.860.000 2.585.000 2.182.000 1.944.000
Sum egenkapital 3.238.000 3.060.000 2.785.000 2.382.000 2.144.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 11.000 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.707.000 2.156.000 2.620.000 3.339.000 2.870.000
Sum gjeld og egenkapital 5.957.000 5.227.000 5.407.000 5.721.000 5.014.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.975.000 12.614.000 13.860.000 13.407.000 12.985.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.975.000 12.614.000 13.860.000 13.407.000 12.985.000
Varekostnad -4.463.000 -4.704.000 -5.530.000 -5.304.000 -5.308.000
Lønninger -4.631.000 -4.795.000 -4.365.000 -4.135.000 -3.974.000
Avskrivning -69.000 -53.000 -33.000 -30.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.588.000 -2.711.000 -3.065.000 -2.933.000 -2.740.000
Driftskostnader -11.751.000 -12.263.000 -12.993.000 -12.402.000 -12.068.000
Driftsresultat 223.000 350.000 866.000 1.005.000 916.000
Finansinntekter 15.000 17.000 19.000 22.000 21.000
Finanskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -8.000 -5.000
Finans 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -260.000 -500.000 -300.000
Årsresultat 178.000 274.000 664.000 737.000 705.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 355.000 424.000 327.000 133.000 163.000
Sum varige driftsmidler 355.000 424.000 327.000 133.000 163.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 355.000 424.000 327.000 133.000 163.000
Varebeholdning 593.000 626.000 636.000 657.000 623.000
Kundefordringer 2.033.000 2.622.000 1.162.000 2.769.000 953.000
Andre fordringer 78.000 76.000 61.000 61.000 72.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.898.000 1.479.000 3.221.000 2.101.000 3.204.000
Sum omløpsmidler 5.602.000 4.803.000 5.080.000 5.588.000 4.851.000
Sum eiendeler 5.957.000 5.227.000 5.407.000 5.721.000 5.014.000
Sum opptjent egenkapital 3.038.000 2.860.000 2.585.000 2.182.000 1.944.000
Sum egenkapital 3.238.000 3.060.000 2.785.000 2.382.000 2.144.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 11.000 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 11.000 2.000 0 0
Leverandørgjeld 705.000 512.000 164.000 587.000 330.000
Betalbar skatt 52.000 76.000 212.000 280.000 227.000
Skyldig offentlige avgifter 906.000 771.000 711.000 568.000 654.000
Utbytte 0 0 -260.000 -500.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 1.044.000 798.000 1.533.000 1.904.000 1.658.000
Sum kortsiktig gjeld 2.707.000 2.156.000 2.620.000 3.339.000 2.870.000
Sum gjeld og egenkapital 5.957.000 5.227.000 5.407.000 5.721.000 5.014.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.895.000 2.647.000 2.460.000 2.249.000 1.981.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.2 1.9 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.9 1.9 1.7 1.5 1.5
Soliditet 54.4 58.5 51.5 41.6 42.8
Resultatgrad 1.9 2.8 6.2 7.5 7.1
Rentedekningsgrad 31.9 5 123.7 128.4 187.4
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0.9 1.4 1.3
Total kapitalrentabilitet 4 7 16.4 18.0 18.7
Signatur
20.12.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex