Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Apalvågen Eiendom AS
Juridisk navn:  Apalvågen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53334430
Apalvågvegen 42 Apalvågvegen 42 Fax: 56335830
5357 Fjell 5357 Fjell
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 815778472
Aksjekapital: 428.400 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/7/1981 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
3.64%
Resultat  
  
-2.86%
Egenkapital  
  
10.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.166.000 2.090.000 2.089.000 1.897.000 1.761.000
Resultat: 272.000 280.000 197.000 278.000 202.000
Egenkapital: 2.073.000 1.873.000 1.669.000 1.528.000 1.338.000
Regnskap for  Apalvågen Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.166.000 2.090.000 2.089.000 1.897.000 1.761.000
Driftskostnader -1.895.000 -1.810.000 -1.877.000 -1.602.000 -1.568.000
Driftsresultat 271.000 280.000 213.000 295.000 194.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 9.000
Finanskostnader 0 0 -16.000 -18.000 0
Finans 1.000 0 -16.000 -17.000 9.000
Resultat før skatt 272.000 280.000 197.000 278.000 202.000
Skattekostnad -72.000 -75.000 -56.000 -88.000 -54.000
Årsresultat 200.000 204.000 140.000 191.000 148.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.716.000 1.917.000 2.117.000 2.237.000 2.335.000
Sum omløpsmidler 1.090.000 1.103.000 686.000 613.000 559.000
Sum eiendeler 2.806.000 3.020.000 2.803.000 2.850.000 2.894.000
Sum opptjent egenkapital 1.622.000 1.422.000 1.218.000 1.078.000 887.000
Sum egenkapital 2.073.000 1.873.000 1.669.000 1.528.000 1.338.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 10.000 15.000 15.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 723.000 1.137.000 1.120.000 1.307.000 1.542.000
Sum gjeld og egenkapital 2.805.000 3.019.000 2.803.000 2.850.000 2.894.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.166.000 2.090.000 2.089.000 1.897.000 1.761.000
Driftsinntekter 2.166.000 2.090.000 2.089.000 1.897.000 1.761.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.496.000 -1.493.000 -1.507.000 -1.310.000 -1.230.000
Avskrivning -217.000 -217.000 -217.000 -213.000 -208.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -182.000 -100.000 -153.000 -79.000 -130.000
Driftskostnader -1.895.000 -1.810.000 -1.877.000 -1.602.000 -1.568.000
Driftsresultat 271.000 280.000 213.000 295.000 194.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 9.000
Finanskostnader 0 0 -16.000 -18.000 0
Finans 1.000 0 -16.000 -17.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 200.000 204.000 140.000 191.000 148.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 207.000 191.000 175.000 157.000 143.000
Fast eiendom 1.509.000 1.726.000 1.943.000 2.079.000 2.192.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.509.000 1.726.000 1.943.000 2.079.000 2.192.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.716.000 1.917.000 2.117.000 2.237.000 2.335.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 260.000 242.000 241.000 241.000 220.000
Andre fordringer 2.000 2.000 3.000 2.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 828.000 859.000 442.000 371.000 325.000
Sum omløpsmidler 1.090.000 1.103.000 686.000 613.000 559.000
Sum eiendeler 2.806.000 3.020.000 2.803.000 2.850.000 2.894.000
Sum opptjent egenkapital 1.622.000 1.422.000 1.218.000 1.078.000 887.000
Sum egenkapital 2.073.000 1.873.000 1.669.000 1.528.000 1.338.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 10.000 15.000 15.000 15.000
Leverandørgjeld 5.000 7.000 8.000 4.000 21.000
Betalbar skatt 87.000 92.000 74.000 102.000 82.000
Skyldig offentlige avgifter 206.000 198.000 197.000 168.000 146.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 424.000 840.000 841.000 1.033.000 1.293.000
Sum kortsiktig gjeld 723.000 1.137.000 1.120.000 1.307.000 1.542.000
Sum gjeld og egenkapital 2.805.000 3.019.000 2.803.000 2.850.000 2.894.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 367.000 -34.000 -434.000 -694.000 -983.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 0.6 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1 0.6 0.5 0.4
Soliditet 73.9 6 59.5 53.6 46.2
Resultatgrad 12.5 13.4 10.2 15.6 11.0
Rentedekningsgrad 13.3 16.4
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.7 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 9.7 9.3 7.6 10.4 7.0
Signatur
16.01.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex