Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aqp Holding As
Juridisk navn:  Aqp Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22300037
Fagerstrandbakken 50 Kongeveien 127 Fax: 22300038
1454 Fagerstrand 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 866909962
Aksjekapital: 231.289 NOK
Etableringsdato: 1/2/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ecit Ski As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1087.76%
Egenkapital  
  
1.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 93.000 0 0 0
Resultat: 5.808.000 -588.000 4.653.000 1.898.000 75.567.000
Egenkapital: 79.431.000 78.046.000 84.652.000 84.744.000 85.339.000
Regnskap for  Aqp Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 93.000 0 0 0
Driftskostnader -189.000 -164.000 -167.000 -350.000 -546.000
Driftsresultat -189.000 -70.000 -167.000 -350.000 -546.000
Finansinntekter 6.008.000 -507.000 4.880.000 2.367.000 77.360.000
Finanskostnader -11.000 -10.000 -60.000 -119.000 -1.246.000
Finans 5.997.000 -517.000 4.820.000 2.248.000 76.114.000
Resultat før skatt 5.808.000 -588.000 4.653.000 1.898.000 75.567.000
Skattekostnad -172.000 -188.000 -245.000 -283.000 -72.000
Årsresultat 5.635.000 -776.000 4.408.000 1.615.000 75.495.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.171.000 32.930.000 32.303.000 28.768.000 86.305.000
Sum omløpsmidler 46.450.000 45.339.000 52.602.000 58.240.000 238.000
Sum eiendeler 79.621.000 78.269.000 84.905.000 87.008.000 86.543.000
Sum opptjent egenkapital 79.200.000 77.815.000 84.421.000 84.513.000 85.108.000
Sum egenkapital 79.431.000 78.046.000 84.652.000 84.744.000 85.339.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 12.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 173.000 210.000 253.000 2.264.000 1.204.000
Sum gjeld og egenkapital 79.621.000 78.268.000 84.905.000 87.008.000 86.543.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 93.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 93.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -38.000 -29.000 -33.000 -33.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 -111.000 0
Andre driftskostnader -151.000 -135.000 -134.000 -206.000 -513.000
Driftskostnader -189.000 -164.000 -167.000 -350.000 -546.000
Driftsresultat -189.000 -70.000 -167.000 -350.000 -546.000
Finansinntekter 6.008.000 -507.000 4.880.000 2.367.000 77.360.000
Finanskostnader -11.000 -10.000 -60.000 -119.000 -1.246.000
Finans 5.997.000 -517.000 4.820.000 2.248.000 76.114.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.250.000 -5.830.000 -4.500.000 -2.210.000 -5.200.000
Årsresultat 5.635.000 -776.000 4.408.000 1.615.000 75.495.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 314.000 352.000 87.000 120.000 264.000
Sum varige driftsmidler 314.000 352.000 87.000 120.000 264.000
Sum finansielle anleggsmidler 32.857.000 32.578.000 32.216.000 28.648.000 86.041.000
Sum anleggsmidler 33.171.000 32.930.000 32.303.000 28.768.000 86.305.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 3.000 3.000 0 0
Sum investeringer 46.383.000 45.249.000 52.229.000 56.672.000 0
Kasse, bank 64.000 86.000 370.000 1.568.000 236.000
Sum omløpsmidler 46.450.000 45.339.000 52.602.000 58.240.000 238.000
Sum eiendeler 79.621.000 78.269.000 84.905.000 87.008.000 86.543.000
Sum opptjent egenkapital 79.200.000 77.815.000 84.421.000 84.513.000 85.108.000
Sum egenkapital 79.431.000 78.046.000 84.652.000 84.744.000 85.339.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 12.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.000 12.000 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 4.000 8.000 0 133.000
Betalbar skatt 168.000 176.000 245.000 283.000 72.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -4.250.000 -5.830.000 -4.500.000 -2.210.000 -5.200.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 981.000 0
Sum kortsiktig gjeld 173.000 210.000 253.000 2.264.000 1.204.000
Sum gjeld og egenkapital 79.621.000 78.268.000 84.905.000 87.008.000 86.543.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 46.277.000 45.129.000 52.349.000 55.976.000 -966.000
Likviditetsgrad 1 268.5 215.9 207.9 25.7 0.2
Likviditetsgrad 2 268.5 215.9 207.9 25.7 0.2
Soliditet 99.8 99.7 99.7 97.4 98.6
Resultatgrad -75.3
Rentedekningsgrad -17.2 -2.8 -2.9 61.6
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 7.3 -0.7 5.6 2.3 88.8
Signatur
29.02.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.02.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex