Aqua Aurora Borealis As
Juridisk navn:  Aqua Aurora Borealis As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Advokat Dag Drevvatne Åsfaret 8 C/O Advokat Dag Drevvatne Åsfaret 8 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 912122581
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/15/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Baker Tilly Grimsrud & Co. Ans
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 -35.000 -364.000
Egenkapital: -358.000 -358.000 -259.000 -251.000 -225.000
Regnskap for  Aqua Aurora Borealis As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 -35.000 -363.000
Driftsresultat 0 0 0 -35.000 -364.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 -35.000 -364.000
Skattekostnad 0 -100.000 -8.000 9.000 98.000
Årsresultat 0 -100.000 -8.000 -25.000 -265.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 100.000 108.000 98.000
Sum omløpsmidler 220.000 220.000 220.000 220.000 223.000
Sum eiendeler 220.000 220.000 320.000 328.000 321.000
Sum opptjent egenkapital -398.000 -398.000 -299.000 -291.000 -265.000
Sum egenkapital -358.000 -358.000 -259.000 -251.000 -225.000
Sum langsiktig gjeld 566.000 566.000 566.000 566.000 543.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 12.000 12.000 12.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 220.000 220.000 319.000 327.000 322.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 -8.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -35.000 -355.000
Driftskostnader 0 0 0 -35.000 -363.000
Driftsresultat 0 0 0 -35.000 -364.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -100.000 -8.000 -25.000 -265.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 100.000 108.000 98.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 100.000 108.000 98.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 3.000
Sum omløpsmidler 220.000 220.000 220.000 220.000 223.000
Sum eiendeler 220.000 220.000 320.000 328.000 321.000
Sum opptjent egenkapital -398.000 -398.000 -299.000 -291.000 -265.000
Sum egenkapital -358.000 -358.000 -259.000 -251.000 -225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 566.000 566.000 566.000 566.000 543.000
Leverandørgjeld 12.000 12.000 12.000 12.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 12.000 12.000 12.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 220.000 220.000 319.000 327.000 322.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 208.000 208.000 208.000 208.000 219.000
Likviditetsgrad 1 18.3 18.3 18.3 18.3 55.8
Likviditetsgrad 2 18.3 18.3 18.4 18.4 55.8
Soliditet -162.7 -162.7 -81.2 -76.8 -69.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.6 -1.6 -2.2 -2.3 -2.4
Total kapitalrentabilitet 0 0 0.0 -10.7 -113.0
Signatur
27.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex